Home

ตัวแทนจำหน่าย(ขาย/Support)
อย่างเป็นทางการ ICONICS, M-System, PRElectronics, ABB, Graphon ฯลฯ 

iconics

toplogo
logo
ABBLogo

 

CooperLED

 

VDO การใช้งาน GENESIS64


ดูวิธีการใช้งานพร้อมดาวน์โหลด CD Demo ที่สามารถใช้งานได้จริง

สอบถามข้อมูลเทคนิค ข้อสงสัย วิธีการใช้งานได้ที่

scada@eda.co.th

Statistics

Content View Hits : 2541463


ABB Terminal
ราคาพิเศษ


แคตาล็อกรีเลย์ Relpol


M-System Catalog

 

Login FormPower Supply


  
  
  
 

EDA International ตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการ ICONICS, PRElectronics, M-System, Graphon, ABB

ซอร์ฟแวร์ตรวจสอบ/บริหารงานอุตสาหกรรม วิศวกรรม SCADA/HMI (ICONICS GENESIS32/64), Report Solution, Cloud, อุปกรณ์วัดคุม แสดงผล เทอร์มินัล อุปกรณ์ป้องกันทางอิเล็คทรอนิกส์ 


สอบถาม ขอราคา 

Remote IO R6 Power Meter with Modbus Power Supply
RemoteIO PowerMeter Ethernet Surge Transmitter
    
 

 

 SCADA

 OPC Server

 ขยายSoftware

Relpol Relay

อบรมการใช้งานระบบSCADAให้นศ.ม.ราชภัฏลำปาง E-mail

RajabhatTraining วันเสาร์ที่ 18 และอาทิตย์ที่ 19 ก.ค. 2552 บริษัท EDA International Ltd. ได้อบรมการใช้งานระบบ SCADA โดยควบคุมด้วยซอร์ฟแวร์ GENESIS32 ให้กับ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ภาค กศ.บป. และภาคปกติ จำนวน 20 คน พร้อมคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ เพื่อให้เข้าใจและสามารถเริ่มใช้งานปฏิบัติการ SCADA ได้

 
จะควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อลดค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติได้อย่างไร E-mail

ตอบ: ด้วยการใช้โมดูล ScheduleWorX ใน GENESIS32 V9 ซึ่งเป็นโมดูลที่มีความสามารถควบคุมแบบตารางเวลาร่วมกับความสามารถของ GENESIS32 ทำให้สามารถสั่งตัดไฟฟ้าบางส่วนที่ไม่จำเป็นเมื่อมีแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าเกินระดับที่กำหนด หรือทำการแจ้งเตือนให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ พร้อมทั้งสามารถสร้างระบบรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละส่วน รายวัน รายเดือน ทำให้สามารถประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

- VDO : ScheduleWorX

- ScheduleWorX เพิ่มศักยภาพการควบคุมใน GENESIS32 V 9.1

- GENESIS32 SCADA ที่ช่วยลดโลกร้อน

 
อบรมการใช้งาน GENESIS32 แก่ GULF POWER GENERATION เพิ่ม E-mail

หลังจากอบรมบุุคลากร GULF POWER GENERATION ในวันที่ 17 – 19 มิ.ย. 2552 ไปแล้วนั้น ทาง GULF POWER GENERATION ได้ให้บุคลากรมาอบรมเพิ่มเติมในวันที่ 24 – 26 มิ.ย. 2552 นี้ ทั้งนี้ GULF POWER GENERATION ได้มีการใช้งาน GENESIS32 ในระบบควบคุมอยู่แล้ว

 
อบรมการใช้งาน GENESIS32 แก่ GULF POWER GENERATION E-mail

image บริษัท GULF POWER GENERATION มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระรายใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gulf.co.th/gulfjp/TH/aboutus/index.php ทั้งนี้ ด้วยกำลังการผลิตทั้งหมดจากโครงการของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่และโรงไฟฟ้าขนาดเล็กบริษัท GULF POWER GENERATION จึงเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุด ซึ่งขายไฟให้กับทั้ง กฟผ. และลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ไม่เพียงแต่พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าภายในประเทศเท่านั้นแต่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการขยายธุรกิจในต่างประเทศ เพื่อการเติบโตของบริษัทฯอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยทุก ๆ โครงการของ กัลฟ์ ใช้ เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด เพื่อในแน่ใจว่าได้กำลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุด และส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดซึ่งได้ให้คำสัญญากับชุมชนในแต่ละพื้นที่ และในวันที่ 17 – 18 มิถุุนายน 2552 ที่ผ่านมาก็ได้เข้าอบรมการใช้งาน GENESIS32 ซึ่งเป็นซอร์ฟแวร์ SCADA จาก ICONICS ณ บริษัท EDA Instruments & System Co., Ltd.

 
ใช้งานWeb Serviceร่วมกับกระบวนการควบคุมด้วยBridgeWorX E-mail

image ชม VDO สาธิตการใช้งาน BridgeWorX เพื่อนำWeb Serviceมาควบคุมกระบวนการร่วมกับระบบควบคุมแบบองค์รวม ซึ่่่ง BridgeWorX สามารถควบคุมส่วนต่าง ๆ ทั้ง Controller (PLC, DCS, Remote I/O), อุปกรณ์ SNMP Device (UPS, Router, Printer, PC, ฯลฯ) และฐานข้อมูลหลากหลายแบบ ให้ทำงานตาม Flow หรือ Transaction Diagram ที่สร้างไว้ได้ ทำให้วิศวกรและพนักงานไอทีสามารถควบคุมระบบการผลิตและระบบงานอื่น ๆ ที่กระจัดกระจายกันหรือแยกส่วนกันให้ทำงานสอดค้องกับ Transaction ที่ออกแบบไว้ได้

 
ลดค่าใช้จ่ายในการเขียนโปรแกรมด้วย ICONICS Solution E-mail

image โรงงานและหน่วยงานเกือบทุกที่ต้องมีการใช้โปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมเพื่อจัดการระบบภายในเช่นระบบรายงาน ฐานข้อมูล แอพลิเคชั่นบางอย่าง และบ่อยครั้งที่การเขียนโปรแกรมสร้างค่าใช้จ่ายสูง แก้ไขและพัฒนาลำบาก และเมื่อมองในแง่การควบคุมแบบองค์รวม การเขียนโปรแกรมไม่สะดวกในการนำมาอินธิเกรตเข้ากับระบบควบคุมการผลิตหรือระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดใหญ่ที่ซับซ้อน เนื่องจากปัญหาในด้านเทคนิคและความสามารถของโปรแกรมเมอร์ในการเข้าถึงส่วนต่าง ๆ ของระบบ

Read more...
 
ดาวน์โหลดเพื่อทดสอบใช้งานเจเนซิสได้ถึง5000 I/Oวันนี้ E-mail
ดาวน์โหลดเจเนซิสเวอร์ชั่นเก้าเพื่อทดสอบการใช้งานซอร์ฟแวร์SCADAที่ดีที่สุดแบบจุใจใช้งานได้เต็มที่ในโหมดเดโมถึง 5000 I/O มีความสามารถเช่นเดียวกับซอร์ฟแวร์ลิขสิทธิ์ทุกประการ รายละเอียด
 
เกร็ด GENESIS64 Demo CD E-mail

image ท่านที่ได้ดาวน์โหลด GENESIS64 Demo CD ไป ท่านรู้หรือไม่ว่าในนั้นมีซอร์ฟแวร์อะไรบ้าง และในโหมด Demo สามรถใช้งานได้กี่แท็ก นานเท่าใด

Read more...
 
กรณีศึกษา GEN32: Mondi Packaging Paper E-mail

 Mondi Packaging Paper Štětí a.s. หนึ่งในผู้น้ำด้านอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และกระดาษ ได้นำซอฟต์แวร์ของ ICONICS มาใช้ที่โรงงานผลิตกระดาษและบรรจุภัณฑ์ ตั้งอยู่ ณ สาธารณะรัฐเชค โรงงานสามารถรับวัตถุดิบ 1,000 ตันต่อวัน เพื่อผลิตเป็นกระดาษและบรรจุภัณฑ์ได้ถึง 1,500 ตันต่อวัน มีอาคารใช้งานกว่า 100 หลัง มีพนักงานรวมกันมากกว่า 1,000 คน ภายในโรงงานแห่งนี้ยังผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ถึง 45 เมกะวัตต์ และยังเป็นโครงการที่ใช้ Web Application ของ ICONICS ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

Read more...
 
สร้างการควบคุม PID ให้กับ PLC, Remote I/O ด้วย GENESIS332 E-mail

PID_s

สำหรับการควบคุม PID นั้นจำเป็นอย่างยิ่งใน Process Control แต่เมื่อ PLC และ Remote I/O ไม่มีความสามารถนี้ เราสามารถใช้ GENESIS32 สร้างการควบคุมแบบ PID ได้ ทำให้สามารถใช้ควบคุม Hardware ต่าง ๆ ได้เทียบเท่าหรือดีกว่า PID Controller ทั่ว ๆ ไป อีกทั้งสามารถควบคุมพารามิเตอร์ ๆ ต่าง ๆ ได้แบบ Online

 

Read more...
 
«StartPrev151152153154155NextEnd»

Page 153 of 155

สิ่งที่น่าสนใจ

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ