Home Solution(ถาม-ตอบ) GENESIS32 สามารถสร้าง MS Excle Report ได้กี่วิธีต่างกันอย่างไร

EDA International ตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการ ICONICS, PRElectronics, M-System, Graphon, ABB

ซอร์ฟแวร์ตรวจสอบ/บริหารงานอุตสาหกรรม วิศวกรรม SCADA/HMI (ICONICS GENESIS32/64), Report Solution, Cloud, อุปกรณ์วัดคุม แสดงผล เทอร์มินัล อุปกรณ์ป้องกันทางอิเล็คทรอนิกส์ 

GENESIS32 สามารถสร้าง MS Excle Report ได้กี่วิธีต่างกันอย่างไร

GENESIS32 สามารถสร้าง MS Excel Report ได้สองวิธี วิธีแรกใช้ TrendReport สร้างรายงานเป็น MS Excel Report โดยข้อมูลมาจากข้อมูลที่เก็บไว้ใน TrendWorX แบบ Data Log นั่นเอง ข้อมูลที่ได้จะเป็นแบบข้อมูลที่ถูกประมวลผลหรือไม่ก็ได้ เช่น ต้องการคำนวน Average, Min, Max, ในช่วงเวลาเช่นทุก 10 วินาที 5 นาที ฯลฯ แล้วแต่ความต้องการ Trend Report จะประมวลผลให้จากข้อมูลดิบ และสามารถใช้Time span ซึ่งหมายถึงจะให้เอาข้อมูลย้อนหลังไปนานเท่าใดมาทำรายงาน และสามารถกำหนดอ็อปชั่นอื่น ๆ เช่น Schedule, Event ที่จะให้สร้างรายงานตาม Schedule หรือ Event นั่นเอง ส่วนแบบที่สองคือการใช้ Script ใน GENESIS32 ซึ่งใช้ง่ายเช่นกัน เหมาะกับกรณีที่ต้องการสร้างรายงานจากข้อมูลหลายแหล่งเช่นทั้งจากข้อมูล Real time ทั้งจาก Data Log และข้อมูลภายนอกอื่น ๆ ได้ด้วย เป็นต้น นอกจากนั้นยังสามารถตั้ง Schedule และ Event ในการสร้างรายงานได้เช่นกัน ทั้งนี้รายงานทั้งสองแบบได้รับความนิยมจากผู้ใช้พอ ๆ กัน สามารถแก้ไขเทเพลตได้ตามต่้องการ ระบบจะเอาเทมเพลตหรือฟอร์มรายงานนั้นมาใช้สร้างรายงานมห้อัตโนมัติ ซึ่งเทมเพลตนี้ก็คือไฟล์Excelนั่นเอง และะท่านสามารถติดต่อขอตัวอย่างแบบ Script ได้จาก EDA International ซึ่งพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในการสร้างระบบรายงานสำหรับ SCADA ทุกรูปแบบ ส่วนข้อได้เปรียบของ Trend Report ก็คือเมื่อสร้างรายงานออกมาเราสามารถกำหนดให้ส่งทางอีเมล์ผู้รับได้ด้วย

 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ