Home Solution(ถาม-ตอบ) การคอนฟิก OPC Server สำหรับ OMRON CJ2 PLC

EDA International ตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการ ICONICS, PRElectronics, M-System, Graphon, ABB

ซอร์ฟแวร์ตรวจสอบ/บริหารงานอุตสาหกรรม วิศวกรรม SCADA/HMI (ICONICS GENESIS32/64), Report Solution, Cloud, อุปกรณ์วัดคุม แสดงผล เทอร์มินัล อุปกรณ์ป้องกันทางอิเล็คทรอนิกส์ 

การคอนฟิก OPC Server สำหรับ OMRON CJ2 PLC

เนื่องจากลูกค้าใช้ PLC OMRON CJ2 ซึ่งเป็รุ่นใหม่จำนวนมาก และสงสัยเรื่องการคอนฟิก OPC ใช้กับ PLC รุ่นนี้ผ่าน Ethernet ดังนั้น EDA จึงจัดทำ Presenatation การคอนฟิก OPC มา ณ ที่นี้

ดูการคอนฟิก

 

สิ่งที่น่าสนใจ

Advertisement

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ