Home Solution(ถาม-ตอบ) อุปกรณ์ไม่มีคู่มือจะต่อ SCADA ได้ไหม?

EDA International ตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการ ICONICS, PRElectronics, M-System, Graphon, ABB

ซอร์ฟแวร์ตรวจสอบ/บริหารงานอุตสาหกรรม วิศวกรรม SCADA/HMI (ICONICS GENESIS32/64), Report Solution, Cloud, อุปกรณ์วัดคุม แสดงผล เทอร์มินัล อุปกรณ์ป้องกันทางอิเล็คทรอนิกส์ 

อุปกรณ์ไม่มีคู่มือจะต่อ SCADA ได้ไหม?

เรียนถาม

1.ว่าถ้าอุปกรณ์เป็น Microcontroller(เครื่องจักร)  เป็น RS232 Port

แล้วผมไม่มีคู่มือได ๆ เลย ผมต้องเริ่มต้นยังไงดีครับถ้าผมจะติดต่อกับ SCADA หรือทำไม่ได้ครับ

2.ถ้าเกิดอุปกรณ์นั้นเป็นอุปกรณ์ เป็นอุปกรณ์(เครื่องยิงบาร์โค้ต) ที่ต่อ Port  USB  แล้วต่ออยู่กับ PC

  จะติดต่อ (เครื่องยิงบาร์โค้ต) จะติดต่อกับ SCDA ได้หรือไม่ครับ แล้วจะเริ่มต้นยังไงดีครับ

 

ตอบ

1. ถ้าเป็น Microcontroller เราต้องรู้ Command ในการ Read/Write ครับ

แต่ถ้า Microcontroller ส่งค่าออกมาเป็นช่วงผ่าน RS232 อยู่แล้ว เราสามารถใช้ UCON ทำหน้าที่เป็น OPC Server ได้เลยโดยไม่ต้องรู้ Command ในการ Read

แต่กรณีต้องการควบคุม Controller ก็ต้องทราบ Command ในการ Write ครับ

 

2. ถ้าเป็นเครื่องยิงบาร์โค้ดที่ทำหน้าที่เหมือนกับเครื่องอ่านปกติก็จะอ่านค่าโดย UCON ได้เลยครับ เพราะเครื่องอ่านบาร์ดโค้ดทั่วไปก็เหมือนอุปกรณ์ Input ของคอมพิวเตอร์เช่น คีย์บอร์ดนั่นเอง

 

สิ่งที่น่าสนใจ

Advertisement

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ