Home Solution(ถาม-ตอบ) รู้หรือไม่? ใช้ GENESIS32 เก็บ/แสดงข้อมูล PLC/Controller ตามเงื่อนไข ในฐานข้อมูลได้ง่ายกว่า!

EDA International ตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการ ICONICS, PRElectronics, M-System, Graphon, ABB

ซอร์ฟแวร์ตรวจสอบ/บริหารงานอุตสาหกรรม วิศวกรรม SCADA/HMI (ICONICS GENESIS32/64), Report Solution, Cloud, อุปกรณ์วัดคุม แสดงผล เทอร์มินัล อุปกรณ์ป้องกันทางอิเล็คทรอนิกส์ 

รู้หรือไม่? ใช้ GENESIS32 เก็บ/แสดงข้อมูล PLC/Controller ตามเงื่อนไข ในฐานข้อมูลได้ง่ายกว่า!

ตามความต้องการพิเศษของลูกค้าผู้ใช้ GENESIS32 ที่ต้องการเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล เมื่อสัญญาณ bit ของ PLC เปลี่ยนขาขึ้น โดยให้บันทึกผล 1 ครั้งต่อ 1 รอบการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น โดยสามารถเก็บสัญญาณได้ตามจำนวนที่ต้องการใน 1 รอบ นั้น EDA แนะนำให้ใช้ AlarmLog ของ GENESIS32 ประยุกต์ใช้กับความต้องการนี้ได้

 

 

เนื่องจากการเก็บข้อมูลตามเงื่อนไขนั้นทำได้ง่าย ๆ ไม่ต้องเขียนโปรแกรมเพิ่ม โดยสามารถใช้สัญญาณจาก OPC, Database, SNMP, Expression ต่าง ๆ มาเป็นเงื่อนไขได้

image

รูปที่ 1 ระบุเงื่อนไขการบันทึก และสัญญาณที่ต้องการบันทึก

 

นอกจากนี้ยังสามารถนำมาแสดงผลได้ทั้งแบบ Data Grid และ Crystal Report อีกด้วย

image

รูปที่ 2 แสดงข้อมูลออกมาได้ง่าย ๆ

 

ยิ่งกว่านั้นสามารถ Export ค่าออกมาเป็นไฟล์ PDF, Excel, Word ฯลฯ ได้

 

image

รูปที่ 3 ส่งออกข้อมูลได้ตามฟอร์แม็ตที่ต้องการ

 

เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลก็มีเครื่องมือช่วยค้นหา ตามต้องการ โดยสามารถระบุคอลัมน์ข้อมูลที่ต้องการใช้เป็น Key ในการค้นได้

image

รูปที่ 4 ค้นหาข้อมูลย้อนหลัง ทำได้ง่าย

 

สิ่งที่น่าสนใจ

Advertisement

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ