Home Solution(ถาม-ตอบ) ถ้าต้องการสร้าง OPC tag รายตัวของ HC900 จะทำอย่างไร

EDA International ตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการ ICONICS, PRElectronics, M-System, Graphon, ABB

ซอร์ฟแวร์ตรวจสอบ/บริหารงานอุตสาหกรรม วิศวกรรม SCADA/HMI (ICONICS GENESIS32/64), Report Solution, Cloud, อุปกรณ์วัดคุม แสดงผล เทอร์มินัล อุปกรณ์ป้องกันทางอิเล็คทรอนิกส์ 

ถ้าต้องการสร้าง OPC tag รายตัวของ HC900 จะทำอย่างไร

หลังจากได้เขียนบทความ การคอนฟิก OPC Server สำหรับ Honeywell HC900 ไปแล้วนั้น ผู้ใช้บางท่านอาจนึกสงสัยว่า ถ้าหากต้องการเพิ่ม OPC tag บางตัวเท่านั้น แทนที่จะนำเข้า Modbus Address ทั้งหมดมาจาก HC900 จะทำอย่างไร ?


การสร้าง OPC tag รายตัวโดยไม่ต้อง Import จาก HC900 ทำได้ง่าย ๆ โดยเราสามารถดูว่า Variable หรือ Signal Tag ใน Hybrid Control Designer นั้น ๆ มี Modbus Address หมายเลขอะไร

รูปที่ 1

จากรูปที่ 1 เมื่อดับเบิ้ลคลิ้กเข้าไปดู Property ของ Variable จะพบ Modbus Address เช่นจากรูปคือ 6337 ซึ่งเมื่อสร้าง OPC tag ใน KEPServerEx ให้เติม 40 เข้าไปให้ครบหกหลักดังรูปที่ 2

รูปที่ 2

 

สิ่งที่น่าสนใจ

image

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ