Home Solution(ถาม-ตอบ) GENESIS32 Advance : ส่ง Message จากGENESIS32ไปยังWindows Live Messenger

EDA International ตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการ ICONICS, PRElectronics, M-System, Graphon, ABB

ซอร์ฟแวร์ตรวจสอบ/บริหารงานอุตสาหกรรม วิศวกรรม SCADA/HMI (ICONICS GENESIS32/64), Report Solution, Cloud, อุปกรณ์วัดคุม แสดงผล เทอร์มินัล อุปกรณ์ป้องกันทางอิเล็คทรอนิกส์ 

GENESIS32 Advance : ส่ง Message จากGENESIS32ไปยังWindows Live Messenger

บทความนี้แสดงการใช้ VBA script เพื่อส่งข้อความจาก GENESIS32 ไปยัง Windows Live Messenger ครับ

บทความนี้จัดทำเพื่อเป็นแนวทางศึกษาและประยุกต์ใช่งาน VBA บน GENESIS32 เท่านั้นครับ

ก่อนอื่นเราต้องติดตั้งและเปิดใช้งาน Windows Live Messenger อยู่แล้วนะครับ เพื่อให้สามารถเรียกใช้จาก VBA Script ได้ หากไม่เปิดใช้งานอยู่ก่อน แล้วมีการเรียกใช้จาก VBA จะมี Error Message แสดง ซึ่งเราสามารถซ่อน Error Message นี้ได้เช่นกันครับ

ขั้นตอนแรกให้ดาวน์โหลดไฟล์  SendMS2Live.gdf

เมื่อเปิดไฟล์ดังกล่าวด้วย GraphWorX32 แล้ว ต้องอ้างอิง API Library ของ Windows Live Messenger ก่อน โดยกดปุ่ม Ctrl + F11 เพื่อเข้าสู่หน้า VBA Editor ของ GraphWorX

จากนั้น เลือก Tool > Reference เพื่อแสดงรายการ Reference

ให้ทำการเพิ่ม Reference ดังรูป (เลื่อนลงจนพบรายการที่ต้องการนะครับ)

รูปที่ 1

คลิ้ก OK

กลับมาที่หน้า GraphWorX แล้วเข้าสู่ Runtime

ใส่ address ของผู้ที่จะรับข้อความในช่อง To ตัวอย่างเช่น This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it (โดยชื่อผู้รับต้องอยู่ในกลุ่ม Contact ของ Windows Live ของเราอยู่แล้วนะครับ)

พิมพ์ข้อความที่ต้องการในช่องข้อความแล้วคลิ้ก Send Instance Message

รูปที่ 2

จะปรากฏข้อความบน Windows live messenger ของเราส่งไปหาผู้รับ

รูปที่ 3

การประยุกต์ใช้

เมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรือสัญญาณอยู่ในสถานะแจ้งเตือน เราสามารถประยุกต์ส่งข้อความแจ้งเตือนหรือแจ้งสถานะ ค่าพารามิเตอร์ของระบบ SCADA ให้ผู้ใช่รับทราบได้ครับ

ในตัวอย่าง SendMS2Live.gdf นี้ เราสามารถส่งค่า OPC Value ไปยังผู้รับได้

เมื่ออยู่โหมด Configure ให้ดับเบิ้ลคลิ้กที่ปุ่ม Send Instance Message

จากนั้นเมื่อปรากฏหน้าต่าง Property Inspector ให้คลิ้ก Edit ดังรูป

รูปที่ 4

ใส่ Remark ในโค้ดแรกของ Sub ชื่อ sendSkyp

เอา Remark ออกจากโค้ดที่เหลือดังรูป

รูปที่ 5

จากรูปที่ 5 จะพบชื่อ OPC tag ที่เราต้องการส่งค่าของมันไปยังผู้รับ ถ้า OPC tag ใดถูกใช้งานในหน้า GraphWorX ไฟล์นี้อยู่ เราก็สามารถดึงมาใช้งานได้หมดครับ แต่ถ้า OPC tag นั้นไม่มีการใช้งานบน GraphWorX ไฟล์นี้ แล้วเราเรียกใช้จากโค้ด จะมี Error Message เกิดขึ้นครับ

เมืื่อทดสอบใช้งานจะพบผลลัพธ์ดังรูป

รูปที่ 6

จากรูปที่ 5 โค้ดที่ควรพิจารณาคือ

tmpStr = "OPC value = " & ThisDisplay.getvl("ICONICS.Simulator.1\SimulatePLC.Random")

Call ThisDisplay.sndMsg(ThisDisplay.txtID.Text, tmpStr)

โค้ดแรก

tmpStr = "OPC value = " & ThisDisplay.getvl("ICONICS.Simulator.1\SimulatePLC.Random")

คือการเอาคำว่า OPC Value = มาต่อกับค่าของ OPC tag ที่ชื่อ ICONICS.Simulator.1\SimulatePLC.Random

โค้ดที่สอง

Call ThisDisplay.sndMsg(ThisDisplay.txtID.Text, tmpStr)

คือการส่งค่าตัวแปรสตริง tmpStr ข้างต้นออกไปยังผู้รับที่เรากรอกไว้ใน TextBox ที่ชื่อ txtID ในหน้าของ GraphWorX

ซึ่งเราสามารถใช้คำสั่งดังนี้ก็ได้เช่นกัน

Call ThisDisplay.sndMsg(“อีเมล์ผู้รั This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it ”, tmpStr)

Edit this page (if you have permission)–Published by Google DocsReport Abuse–Updated automatically every 5 minutes

 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ