Home Solution(ถาม-ตอบ) GENESIS32 Tip : เมื่อต้องการอัพเดท Template

EDA International ตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการ ICONICS, PRElectronics, M-System, Graphon, ABB

ซอร์ฟแวร์ตรวจสอบ/บริหารงานอุตสาหกรรม วิศวกรรม SCADA/HMI (ICONICS GENESIS32/64), Report Solution, Cloud, อุปกรณ์วัดคุม แสดงผล เทอร์มินัล อุปกรณ์ป้องกันทางอิเล็คทรอนิกส์ 

GENESIS32 Tip : เมื่อต้องการอัพเดท Template

ไฟล์เทมเพลต (.tdf) ของ GENESIS32 นั้นคือไฟล์ที่มีรูปแบบอ็อปเจ็คต่าง ๆ ที่ต้องการนำไปใส่ในหน้าแสดงผล (.gdf) หลาย ๆ หน้าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งเหมือนกัน จะได้ไม่ต้องสร้างส่วนที่ซ้ำกันนี้ในหน้าแสดงผลต่าง ๆ เหล่านั้นหลาย ๆ ครั้ง เช่น เมนู, โลโก้ หรือส่วนอื่น ๆ ที่ต้องการให้หน้าแสดงผลต่าง ๆ มีเหมือนกัน เราสามารถใส่อ็อปเจ็คใด ๆ ก็ได้บนเทมเพลตเช่นเดียวกับหน้าแสดงผลปกติเช่น กราฟิก, Dynamic, Switch, Gauge, Tank, Date time, Trend, Alarm, ฯลฯ โดยท่านสามารถดู VDO การสร้างและใช้งานเทมเพลตเบื้องต้นได้จาก GraphWorX ตอนที่ 9 - สร้างเทมเพลตเพื่อใช้งานประจำ หรือเป็นเมนูในทุกหน้า และเมื่อต้องการอัพเดทเทมเพลตเก่าเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มลดส่วนใดส่วนหนึ่งของเทมเพลต แล้วต้องการให้ไฟล์แสดงผลต่าง ๆ ที่ใช้งานเทมเพลตนั้นเปลี่ยนตาม มีวิธีปฏิบัติดังนี้

 

1. เปิด GraphWorX32 แล้วเปิดไฟลฺ tdf เทมเพลตที่ต้องการแก้ไขขึ้นมา โดยเลือก File > Open แล้วเลือก Files of type : เป็น GraphWorX32 Templates (*.tdf) ดังรูปที่ 1
gเลือกไฟล์เทมเพลตที่ต้องการ แล้วคลิ้ก Open

ทำการแก้ไขปรับปรุงส่วนที่ต้องการให้เรียบร้อย

image

รูปที่ 1

 

2. หลังแก้ไขแล้ว เลือก File> Save เพื่อทำการบันทึก
จะปรากฏหน้าต่างสอบถามการอัพเดทเทมเพลตบนไฟล์แสดงผลที่ใช้งานเทมเพลตนี้

 

image

รูปที่ 2 หน้าต่างสอบถามว่าต้องการอัพเดทไฟล์แสดงผลที่ใช้เทมเพลตนี้หรือไม่

 

ให้ตอบ Yes

จะปรากฏหน้าต่าง Update Display … ให้ทำการเลือกไฟล์แสดงผลโดยคลิ้กปุ่ม Add
ทำการเลือกไฟล์แสดงผลให้ครบตามต้องการโดยกดปุ่ม Ctrl บนแป้นพิมพ์ขณะเลือกไฟล์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกได้หลายไฟล์

แล้วคลิ้ก Open

image

รูปที่ 3

 

ที่แท็ป Options ให้เลือกสิ่งที่ต้องการจากเทมเพลตเพื่อนำไปใช้บนไฟล์แสดงผล ในที่นี้ให้เลือก All Properties จะเป็นการนำทั้งอ็อเจ็คบนเทมเพลตและค่าต่าง ๆ ที่กำหนดใช้ในเทมเพลตเช่นขนาดหน้าแสดงผล สีพื้นหลัง Scan rate เป็นต้น ไปใช้ในหน้าแสดงผลที่ Add เข้ามา แต่ถ้าต้องการเพียงอ็อปเจ็คก็ให้เลือก Display อย่างเดียว

แล้วคลิ้ก OK

 

image

รูปที่ 4

 

เท่านี้การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่แก้ไขบนเทมเพลตก็จะถูกอัพเดทบนหน้าแสดงผลตามต้องการ

 

ข้อควรพิจารณา

- ถ้ามีการสร้างอ็อปเจ็คเช่นกราฟิกใด ๆ บนหน้าแสดงผล ณ ตำแหน่งเดียวกันกับอ็อปเจ็คของเทมเพต จะทำให้อ็อปเจ็คของเทมเพลตถูกบดบังด้วยอ็อปเจ็คของหน้าแสดงผลนั้น ทำให้บางครั้งผู้พัฒนาสงสัยว่าได้ทำการอัพเดทเทมเพลตตามวิธีนี้แล้วกลับไม่มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง ก็โปรดให้นำอ็อปเจ็คของหน้าแสดงผลที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันกับอ็อปเจ็คของเทมเพลตเคลื่อนย้ายออกไปดู ก็จะพบว่ามีการอัพเดทเกิดขึ้นจริง เพียงแต่ถูกบังด้วยกราฟิกของหน้าแสดงผลที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันนั่นเอง

 

สิ่งที่น่าสนใจ

PR Temp Transmitter 5331A  2-Wire, RTD, TC, Ohm, or mV input

Extremely high measurement accuracy

1.5 kVAC galvanic isolation, Programmable sensor error value

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ