Home Solution(ถาม-ตอบ) คำนวนค่า OPC ใน Kepware ก่อนนำมาแสดงผล

EDA International ตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการ ICONICS, PRElectronics, M-System, Graphon, ABB

ซอร์ฟแวร์ตรวจสอบ/บริหารงานอุตสาหกรรม วิศวกรรม SCADA/HMI (ICONICS GENESIS32/64), Report Solution, Cloud, อุปกรณ์วัดคุม แสดงผล เทอร์มินัล อุปกรณ์ป้องกันทางอิเล็คทรอนิกส์ 

คำนวนค่า OPC ใน Kepware ก่อนนำมาแสดงผล

นอกจากใน GENESIS32 ที่เราสามารถนำค่า OPC ไปคำนวนก่อนนำไปใช้งานแล้ว (สร้างได้ในทั้ง Global Expression, DataWorX) เรายังสามารถกำหนดได้โดยตรงจากใน KEPWare KEPServerEx ได้โดยตรง

 

image

รูปที่ 1

 

จากรูปที่ 1 จะพบแท็ปใน Explorer ของ KEPServerEx ที่ชื่อ Advanced

เราสามารถสร้าง tag แบบ Advance ได้หลากหลายเช่น ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ต่ำสุด และหากต้องการคำนวนก็ใช้ New Derived Tag…

จากรูปที่ 2 เป็นตัวอย่างการนำสองแท็กมาบวกกันก่อนหารด้วย 3 และแท็กตัวที่สอง (Sine) ยังคุณด้วยหนึ่งร้อย

image

รูปที่ 2

 

เราสามารถใช้ AND, OR, NOT, >, <, >=, <= , == ได้ เช่นเดียวกับ +, –, *, /, %

นอกจากนั้นยังสามารถใช้ Function คือ ABS, ACOS, ASIN, ATAN, COS, POW, SIN, SQRT, TAN,

 

คู่มือการใช้งาน Advance tag

 

แต่จะไม่มี ฟังก์ชั่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ String, IF ซ้อน IF อย่างใน GENESIS32

 

สิ่งที่น่าสนใจ

image

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ