Home Solution(ถาม-ตอบ) สร้างลิงค์ใน Alarm

EDA International ตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการ ICONICS, PRElectronics, M-System, Graphon, ABB

ซอร์ฟแวร์ตรวจสอบ/บริหารงานอุตสาหกรรม วิศวกรรม SCADA/HMI (ICONICS GENESIS32/64), Report Solution, Cloud, อุปกรณ์วัดคุม แสดงผล เทอร์มินัล อุปกรณ์ป้องกันทางอิเล็คทรอนิกส์ 

สร้างลิงค์ใน Alarm

เมื่อมี Alarm เกิดขึ้น หากต้องการให้ผู้ใช้งานสามารถคลิ้ก Alarm Message แถวนัั้นเพื่อเปิดหน้าแสดงผล เว็บเพจ หรือแอพพลิเคชั่นใด ๆ เราก็สามารถทำได้ครับ เช่น เมื่อมี Alarm แจ้งว่าระดับน้ำมันไฮดรอลิกต่ำ เมื่อผู้ใช้งานคลิ้กขวาแล้วเลือก Display > พาธของแอพลิเคชั่นที่เรากำหนด ก็จะเปิดไปยังหน้าแสดงผลนั้นเพื่อดูระดับน้ำมันเป็นต้น

 

image

รูปที่ 1

 

ขั้นตอนการคอนฟิกเพื่อสร้างลิงค์ใน Alarm

 

1. ระบุพาธหรือ URL ของไฟล์หรือแอพลิเคชันหรือเว็บเพจที่ต้องการให้ลิงค์ไป ในคอนฟิกูเรชัั่นของ Alarm tag นั้น ๆ ในโปรแกรม AlarmWorX32 Configurator เช่นในรูปที่ 2 ได้กำหนดพาธของ Display ที่ต้องการเปิดในช่ออง Default Display:

image

รูปที่ 2

 

2. สำหรับ Alarm Viewer ที่วางใน GraphWorX32 เพื่อแสดง Alarm นั้น เราต้องกำหนดว่าต้องการเอาลิงค์มาแสดงด้วย โดยดับเบิ้ลคลิ้กเข้าไปที่ AlarmViewer จากนั้นเลือก Iconics Awx32 Server จากแท็ป Subscription แล้วคลิ้กปุ่ม Edit เพื่อเข้าสู่หน้า Event Subscription

เลือก Limit หรือ Digital หรืออื่น ๆ(ตามประเภท Alarm โดยเลือกได้หลาย ๆ ประเภทตามต้องการ) ในแท็ป Attributes

จะพบ DEFAULT DISPLAY ในรายการด้านซ้าย ให้คลิ้ก Add เข้าไปในรายการ Subscribed ด้านขวา

แล้วคลิ้ก OK

image

รูปที่ 3

 

3. ในกรณีของลิงค์ที่เป็นเว็บเพจ หรือโปรแกรมพวก exe, doc, excel, … เราไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม แต่ถ้าเป็นไฟล์ Display อย่าง .gdf เราจะต้องกำหนดให้เมื่อไฟล์ gdf ถูกเปิดมาแล้ว ต้องให้เข้าสู่โหมด Runtime อัตโนมัติ

โดยจาก GraphWorX32 เลือกเมนู Format > Application Preferences แล้วเลือก Launch application in Runtime mode

image

รูปที่ 4

 

 

ฟีเจอร์นี้ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเปิดไฟล์ Display เว็บ โปรแกรม หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ Alarm tag ข้อความนั้น ๆ ได้ ซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้ระบบ SCADA ได้เป็นอันมาก

 

สิ่งที่น่าสนใจ

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ