Home Solution(ถาม-ตอบ) GENESIS32 VDO : พล็อตสัญญาณทั้งค่าดิบและค่าสถิติในหน้าเดียวกัน

EDA International ตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการ ICONICS, PRElectronics, M-System, Graphon, ABB

ซอร์ฟแวร์ตรวจสอบ/บริหารงานอุตสาหกรรม วิศวกรรม SCADA/HMI (ICONICS GENESIS32/64), Report Solution, Cloud, อุปกรณ์วัดคุม แสดงผล เทอร์มินัล อุปกรณ์ป้องกันทางอิเล็คทรอนิกส์ 

GENESIS32 VDO : พล็อตสัญญาณทั้งค่าดิบและค่าสถิติในหน้าเดียวกัน

 ฟีเจอร์ที่เป็นประโยชน์ต่อวิศวกร นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยในการนำข้อมูลจากกกระบวนการไปใช้งานวิเคราะห์ผล ไม่ต้องจดบันทึกค่า คำนวน และทำรายงานเอง

 

สิ่งที่น่าสนใจ

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ