Home Solution(ถาม-ตอบ) ตัวอย่าง Prevent Maintenance System ด้วย GENESIS32

EDA International ตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการ ICONICS, PRElectronics, M-System, Graphon, ABB

ซอร์ฟแวร์ตรวจสอบ/บริหารงานอุตสาหกรรม วิศวกรรม SCADA/HMI (ICONICS GENESIS32/64), Report Solution, Cloud, อุปกรณ์วัดคุม แสดงผล เทอร์มินัล อุปกรณ์ป้องกันทางอิเล็คทรอนิกส์ 

ตัวอย่าง Prevent Maintenance System ด้วย GENESIS32

ตัวอย่างการใช้ GENESIS32 เป็นระบบจัดการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน เมื่อถึงกำหนดเปลี่ยนอุปกรณ์ จะมีการแจ้งเตือนผ่าน Alarm Viewer ของ GENESIS32 ดังรูปที่ 1

clip_image001

รูปที่ 1

 

พร้อมกันนั้นยังแสดงรายการอุปกรณ์ล่าสุด 50 รายการ(หรือตามที่กำหนด) ที่มีการเปลี่ยน

ท่านสามารถดูรายละเอียดของเวลาที่อุปกรณ์ได้ทำงานไป และอายุการใช้งานที่กำหนดไว้ได้ดังตัวอย่างรูปที่ 2

อุปกรณ์ที่เวลาการใช้งานดำเนินมาเกินหรือเท่ากับอายุการใช้งานที่กำหนดไว้จะเป็นตัวหนังสือสีแดง

clip_image002

รูปที่ 2

 

 

ท่านสามารถกำหนดอายุการใช้งานเป็นนาทีได้ผ่าน Alarm Configurator ได้ตั้งแต่ลบสองพันกว่าล้านถึงบวกสองพันกว่าล้าน ถ้าเป็น Unsigned ก็จะได้เยอะกว่านั้น

Signed: −2,147,483,648 to +2,147,483,647
Unsigned: 0 to +4,294,967,295

clip_image003

รูปที่ 3 กำหนดอายุการใช้งานได้ผ่าน Alarm Configurator

หลังจากทำการเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วท่านสามารถทำการ Reset การนับเวลาการทำงานของอุปกรณ์ได้ดังตัวอย่างในรูปที่ 4

clip_image004

รูปที่ 4 Reset นับเวลาทำงาน

เมื่อต้องการทราบว่าในช่วงเวลาต่าง ๆ มีการเปลี่ยนอุปกรณ์ไปกี่ครั้งแล้ว ก็สามารถตรวจสอบได้ดังรูปที่ 5

clip_image005

รูปที่ 5 การตรวจสอบจำนวนครั้งในการเปลี่ยนอุปกรณ์ในช่วงเวลาที่ต้องการ

clip_image006

รูปที่ 6 ตัวอย่างอีเมล์ที่ส่งอัตโนมัติไปยังผู้รับ

clip_image007

รูปที่ 7 สามารถกำหนดผู้รับได้ พร้อมช่วงเวลาในการตรวจสอบ Alarm นอกจากนั้นยังสามารถส่งค่า OPC tag บางตัวที่ต้องการทราบค่าไปด้วยได้

ความสามารถของ Prevent Maintenance

Template สำหรับ GENESIS32 เพื่อการควบคุมแบบป้องกัน โดยการแจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์ถึงกำหนดเปลี่ยน

- สามารถกำหนดอายุการใช้งานของอุปกรณ์

- แจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดเปลี่ยน ทาง Alarm Viewer, Sound และ Email

- แสดงรายการอุปกรณ์ล่าสุดที่ถูกเปลี่ยน

- แสดงจำนวนครั้งแยกประเภทที่ถูกเปลี่ยนต่อเดือน ต่อปี

ประโยชน์

- ลด Downtime

- เพิ่มผลผลิต และประสิทธิภาพของระบบควบคุม

- ลดปัญหาการหยุดทำงานโดยไม่รู้สาเหตุ

 

สิ่งที่น่าสนใจ

image

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ