Home Solution(ถาม-ตอบ) การคำนวน MTBF (Mean Time between Failure)

EDA International ตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการ ICONICS, PRElectronics, M-System, Graphon, ABB

ซอร์ฟแวร์ตรวจสอบ/บริหารงานอุตสาหกรรม วิศวกรรม SCADA/HMI (ICONICS GENESIS32/64), Report Solution, Cloud, อุปกรณ์วัดคุม แสดงผล เทอร์มินัล อุปกรณ์ป้องกันทางอิเล็คทรอนิกส์ 

การคำนวน MTBF (Mean Time between Failure)

GENESIS32 สามารถคำนวน MTBF (Mean Time between Failure) ได้โดยนำข้อมูล Failure ที่บันทึกไว้ใน AlarmWorX32 Logger ออกมาคำนวน

 

AlarmWorX32 Logger นี้มีหน้าที่เก็บเวลาที่เกิด Alarm และเวลาในขณะกลับสู่ถาวะปกติ รวมทั้งพารามิเตอร์ที่สำคัญอื่น ๆ เช่นชื่อ tag ชื่อ Area ชื่อ Node ค่าของ Tag ณ ขณะที่เกิด Alarm เป็นต้น ยิ่งกว่านั้นเรายังสามารถกำหนดได้ว่าเมื่อเกิด Alarm เราต้องการให้บันทึกค่าที่เกี่ยวข้องอะไรได้บ้างอีกด้วย เช่น เมื่อเกิด Alarm เราอยากทราบค่าของ Sensor ต่าง ๆ เช่น Temp, Humidity, Level, Status (ON/OFF) เป็นต้น

 

ข้อมูลดังกล่าวสามารถนำมาหาค่า MTBF ได้ โดยค่า MTBF คือระยะเวลาระหว่างการเกิด Alarm ครั้งล่าสุดกับ Alarm ครั้งก่อน ว่าห่างกันเท่าใด ถ้าห่างกันน้อย คือมีค่าน้อย ก็หมายความว่าเครื่องจักรหรือกระบวนการมีการซ่อมบำรุงหรือประสิทธิภาพไม่ดี แต่ถ้ามีค่ายิ่งมาก ก็หมายถึงระบบมีการบำรงรักษาหรือมีประสิทธิภาพที่ยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้น ดังนัั้น MTBF จึงบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของทีมซ่อมบำรุงได้

 

การคำนวน MTBF ใน GENESIS32 นั้นทำได้ง่ายมาก โดยให้ Data Mining Configurator ไปนำข้อมูลดิบมาประมวลผลและแสดงผลแบบ Real time คล้าย OPC tag ได้เลย ทำให้โมดูลกราฟิกอย้่าง GraphWorX32 สามารถดึงค่าไปใช้งานเช่นเดียวกับโมดูลอื่น ๆ เช่น AlarmWorX ก็นำค่านี้ไปใช้งานต่อได้อีกเช่นถ้าค่า MTBF ต่ำก็ให้แสดงการแจ้งเตือนหรือบันทึกเก็ลเข้าไปในฐานข้อมูลเพื่อแสดงเป็นรายงานเป็นต้น การประมวลผลหรือคำนวนของ Data Mining Configurator นั้น เราสามารถใช้ Wizard เพื่อสร้าง SQL Command ในการดึงข้อมูลดิบของ AlarmWorX Logger มาหาช่วงระยะเวลาห่างกันระหว่าง Alarm ล่าสุด กับ Alarm ที่เกิดก่อนหน้านั้น

 

Data Mining ใน GENESIS32 ทำให้สามารถนำข้อมูลดิบที่บันทึกไว้มาวิเคราะห์ได้อย่างหลากหลายและยืดหยุ่น ทำให้สร้างประโยชน์จาก SCADA ได้มากยิ่งขึ้น

 

สิ่งที่น่าสนใจ

Advertisement

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ