Home Solution(ถาม-ตอบ) การส่ง Alarm SMS หลายเบอร์

EDA International ตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการ ICONICS, PRElectronics, M-System, Graphon, ABB

ซอร์ฟแวร์ตรวจสอบ/บริหารงานอุตสาหกรรม วิศวกรรม SCADA/HMI (ICONICS GENESIS32/64), Report Solution, Cloud, อุปกรณ์วัดคุม แสดงผล เทอร์มินัล อุปกรณ์ป้องกันทางอิเล็คทรอนิกส์ 

การส่ง Alarm SMS หลายเบอร์
เมื่อต้องการส่ง Alarm ทาง SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือหลาย ๆ หมายเลข จะทำอย่างไร?

ขั้นตอนในการใช้งาน Add-on สำหรับส่ง SMS (สามารถส่งมีเดียอย่างอื่นได้ด้วยเช่น FAX, Skyp, ฯลฯ) แสดงได้ดังรูป

 

clip_image001 รูปที่ 1 สร้างเทมเพลตก่อน

clip_image002 รูปที่ 2 สร้าง Action เพิ่ม

clip_image003 รูปที่ 3 กำหนด Destination

 

สิ่งที่น่าสนใจ

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ