Home Solution(ถาม-ตอบ) GENESIS32 Tip : ข้อแนะนำในการใช้ GENESIS32 บน VirtualPC

EDA International ตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการ ICONICS, PRElectronics, M-System, Graphon, ABB

ซอร์ฟแวร์ตรวจสอบ/บริหารงานอุตสาหกรรม วิศวกรรม SCADA/HMI (ICONICS GENESIS32/64), Report Solution, Cloud, อุปกรณ์วัดคุม แสดงผล เทอร์มินัล อุปกรณ์ป้องกันทางอิเล็คทรอนิกส์ 

GENESIS32 Tip : ข้อแนะนำในการใช้ GENESIS32 บน VirtualPC

image เมื่อใช้ GENESIS32 บน Virtual PC ท่านสามารถทำได้ครับ โดยแนะนำให้ใช้ MS Virtual PC ซึ่งดาวน์โหลดได้ฟรีจาก Microsoft Website และเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ EDA มีข้อแนะนำดังนี้ครับ

 

1. Host OSหรือ PC จริงของเราควรมี RAM มากพอ แนะนำให้ใช้ RAM ตั้งแต่ 2 Gb เป็นต้นไป

2. ในการปรับ Memory สำหรับ Guest OS หรือระบบปฏิบัติการที่ทำงานข้างใน Virtual PC นั้น ควรมีการกำหนด RAM ให้อยู่ในระดับ 700Mb

image

รูปที่ 1

 

3. Guest OS ควรอยู่ใน External Harddisk หรือ Harddisk คนละตัวกับ Host OS เนื่องจากจะได้ทำงานอย่างอิสระและมีความเร็วเร็วกว่าอยู่ใน Harddisk เดียวกัน และเร็วกว่าอย่างเห็นได้ชัด (ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ)

 

4. ติดตั้ง Virtual Machine Additions เพื่อประสิทธิภาพในการแสดงผลและควบคุม โดยเลือกเมนู Action > Install or Update Virtual Machine Addtions

 

5. แชร์ Internet และ Network ให้กับ Virtual Machine

image

รูปที่ 2 ตัวอย่างการแชร์ Network Adapter ที่เราใช้ต่อ LAN/Internet ให้กับ Virual Machine

 

image

รูปที่ 3

 

ภายใน Virtual PC ให้กำหนด Obtain an IP… หรือ Use the following  IP Address และ Gateway เช่นเดียวกับที่ทำใน Host OS โดยถ้ากำหนด IP ให้เป็น IP ที่ไม่ซ้ำกับ Host OS และ PC เครื่องอื่น ดังตัวอย่างในรูปที่ 3

 

สิ่งที่น่าสนใจ

image

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ