Home Solution(ถาม-ตอบ) GENESIS32 Super Tips : เครื่องมือตรวจสอบปัญหาของ GENESIS32

EDA International ตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการ ICONICS, PRElectronics, M-System, Graphon, ABB

ซอร์ฟแวร์ตรวจสอบ/บริหารงานอุตสาหกรรม วิศวกรรม SCADA/HMI (ICONICS GENESIS32/64), Report Solution, Cloud, อุปกรณ์วัดคุม แสดงผล เทอร์มินัล อุปกรณ์ป้องกันทางอิเล็คทรอนิกส์ 

GENESIS32 Super Tips : เครื่องมือตรวจสอบปัญหาของ GENESIS32

header-traceworx32

ใน ICONICS มีเครื่องมือรวจสอบการตทำงานของโมดูลต่าง ๆ เพื่อให้เห็นว่ามีการทำงานปกติหรือไม่ ถ้าไม่ปกติเกิดจากอะไร ประโยชน์ที่ได้รับคือผู้ใช้ไม่ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุความขัดข้องเอง เช่นปัญหาบางอย่างเกิดจากการคอนฟิกที่ไม่ถูกต้องเป็นต้น เครื่องมือนี้ชื่อ TraceWorX32 สามารถตรวจสอบการทำงานและเก็บบันทึกเป็น Log File เราสามารถกำหนดได้ว่าจะให้บันทึกการทำงานหรือสถานะประเภทใดบ้าง เช่นต้องการเก็บ Error อย่างเดียวเป็นต้น จะช่วยลดเวลาการตรวจสอบปัญหาของเราได้ TraceWorX ใช้งานง่ายมี Interface ที่เข้าใจง่าย เป็นเครื่องมือฟรี

เริ่มใช้งาน TraceWorX32 Configuration Utility

 

1. เรียกโปรแกรมจาก Start > Programs > ICONICS Tools > TraceWorX32

2. ท่านจะเจอหน้าเว็บเพจ TraceWorX32.htm ซึ่งเป็นส่วน Configuration Utility ประกอบด้วยตารางที่มีคอลัมน์

(TraceWorX ที่เป็นเว็บเพจนี้ทำงานได้บน IE ถ้าใช้ FireFox, Chrome อาจไม่สามารถทำงานได้เนื่องจาก ActiveX control ถูกจำกัดการทำงานไว้ ท่านต้องอนุญาติให้ Firfox และ Chrome ใช้งาน ActiveX Control ได้)

 

· Module: คือชื่อโปรแกรมย่อยของ GENESIS32 ที่เราต้องการให้ TraceWorX เฝ้าตรวจสอบ คลิ้กที่ชื่อโมดูลได้เลยเพื่อ Enable/Disable การตรวจสอบ และเลือกว่าจะบันทึกข้อมูลอะไรบ้าง


· Enabled: จะแสดงสถานะว่าโมดูลนั้น ๆ มีการ Enable การเฝ้าตรวจสอบหรือไม่

 

· Log File Size: แสดงขนาด Log file ที่ TraceWorX สร้างขึ้นสำหรับโมดูลย่อยนั้น ๆ

 

· Binary File: แสดงรายการแอพลิเคชั่นแบบ.exe, .dll, หรือ .ocx ของแต่ละโมดูลที่ถูกตรวจสอบ

 

 

TraceWorX32 Configuration Utility

รูปที่ 1 TraceWorX32 Configuration Utility

 

คอนฟิกพารามิเตอร์ของแตละโมดูล

ถ้าต้องการคอนฟิกโมดูลใดให้คลิ้กที่ปุ่มชื่อของโมดูลนั้นเพื่อเปิดหน้าต่าง Configuration Dialog Box (แนะนำให้คอนฟิกเฉพาะโมดูลที่มีปัญหาเท่านั้นครับเพราะระบบตรวจสอบจะได้ทำงานเท่าที่จำเป็น)

Opening the Configuration

รูปที่ 2 Opening the Module Configuration Dialog Box

 

หลังจาก Configuration Dialog ถูกเปิดขึ้นมา ให้กำหนด Level ที่ต้องการจะบันทึกใน Lofg file รวมทั้งขนาดไฟล์สูงสุดและไดเร็กทอรี่ที่เก็บไฟล์ (ท่านจะปล่อยให้เป็นค่าดีฟอลต์ไปก็ได้ครับ แต่ถ้าต้องการประหยัดพื้นที่ก็เลือก Level ที่เป็น Error เพราะส่วนใหญ่ปัญหาเกิดเฉพาะกรณี Error)

TraceWorX32 Configuration dialog

รูปที่ 3 TraceWorX32 Module Configuration Dialog Box

 

 

Speciying a Trace Level

รูปที่ 4 เลือก Level

 

จากรูปที่ 4 ปกติ Level จะเป็น None คือไม่ตรวจสอบอะไรเลย คือการ Disable นั่นเอง ถ้าเราเลือก Error ก๋็จะบันทึกเฉพาะเหตุการณ์ Error เท่านั้น ก็จะประหยัดพื้นที่ Log file

 

ในรูปที่ 5 ถ้าเรากำหนด File Size เป็น 0 จะห มายถึงไม่จำกัดขนาดไฟล์

เราสามารถกำหนดที่เก็บไฟล์โดยคลิ้ก Browse

หลังจาก TraceWorX ทำงานไปแล้ว หากมีการบันทึกค่าพารามิเตอร์ เราจะพบว่าขนาดไฟล์ตอนนี้เป็นเท่าใดแล้ว

 

Setting Log File Parameters

รูปที่ 5 Setting Log File Parameters

 

 

ถ้าขนาดไฟล์เกินที่กำหนดไวเ้ โปรแกรมจะทำการแยกไฟล์เป็นไฟล์ใหม่และแสดงให้เห็นว่าไฟล์เดิมมีขนาดเท่าใด เราสามารถ View และ Delete ไฟล์เดิมได้

Log File Size Exceeded

รูปที่ 6 Current Log File Size Exceeded

 

เมื่อคอนฟิกเรียบร้อยแล้วให้ปิด Internet Explorer ไป แล้วรันโมดูลที่ต้องการตรวจสอบขึ้นมา TraceWorX จะทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อตรวจสอบการทำงาน 

 

การแสดง Log file

หลังการตรวจสอบ ถ้าต้องการดู Log file ว่าบันทึกอะไรไว้ ให้เปิดTraceWorX ด้วย Internet Explorer (ใช้ Google Chrome ไม่ได้) เลือกหัวข้อโมดูลที่ต้องการแล้วคลิ้ก View

Viewing the Log file

รูปที่ 7 Viewing the Log File

 

(ถ้าต้องการส่งออกเป็น Zip หรือส่ง Email สามารถคลิ้ก Zip , Email ตามต้องการ)

 

จะมี Progress Bar แสดงขณะโหลดไฟล์

progress window

รูปที่ 8 Loading the Log File

 

จะพบข้อมูล วันที่ เวลา ที่เกิด และข้อความที่บัทึกเหตุการณ์ โดยแบ่งข้อมูลออกเป็นทีละ 100 แถว เราสามารถเลื่อนซ้ายขวาจากลูกศรเพื่อดูข้อมูลหน้าก่อนหลัง หรือระบุหมายเลขหน้าก็ได้ ถ้ามีการใส่เครื่องหมายถูก Color Code ก็จะแสดงสีของข้อความตามระดับความรุนแรงของเหตุการณ์

ถ้าต้องการ Save เป็น CSV หรือเว็บ ให้คลิ้ก Export to CSV หรือ Export to HTML

TraceWorX32 log file

รูปที่ 9 TraceWorX32 Log File

 

สิ่งที่น่าสนใจ

PR Temp Transmitter 5331A  2-Wire, RTD, TC, Ohm, or mV input

Extremely high measurement accuracy

1.5 kVAC galvanic isolation, Programmable sensor error value

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ