Home Solution(ถาม-ตอบ) GENESIS32 Super Tip : ใช้GENESIS32จัดการข้อมูลในฐานข้อมูล

EDA International ตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการ ICONICS, PRElectronics, M-System, Graphon, ABB

ซอร์ฟแวร์ตรวจสอบ/บริหารงานอุตสาหกรรม วิศวกรรม SCADA/HMI (ICONICS GENESIS32/64), Report Solution, Cloud, อุปกรณ์วัดคุม แสดงผล เทอร์มินัล อุปกรณ์ป้องกันทางอิเล็คทรอนิกส์ 

GENESIS32 Super Tip : ใช้GENESIS32จัดการข้อมูลในฐานข้อมูล

imageเราสามารถใช้ GENESIS32 จัดการฐานข้อมูลได้ทุกรูปแบบผ่าน ODBC และ OLEDB เช่น MS Access, MS SQL, MySQL, Oracle, SAP เป็นต้น ดังนั้นหากต้องการจัดการข้อมูลเช่น เพิ่มข้อมูลใหม่ ลบข้อมูล อัพเดทข้อมูล หรืออื่น ๆ ที่ปกติต้องเขียนโปรแกรมจำนวนมาก เราสามารถใช้ GENESIS32 ทำหน้าที่นี้อย่างเป็นระบบ แก้ไขและจัดการเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้ง่าย เช่นการส่งข้อมูลจาก PLC ให้กับฐานข้อมูลแบบไม่เแ็นจังหวะ หมายความว่าแล้วแต่ความต้องการของผู้ใช้ เป็นต้น

 

หลังจากติดตั้ง GENESIS32 เรียบร้อยแล้ว เราสามารถดูตัวอย่างหลากหลายที่แสดงความสามารถที่แท้จริงของ GENESIS32 ได้จาก GEN32 Demo

image

รูปที่ 1 การเปิด Gen32 Demo จาก Start Menu ของ Windows7, Vista

 

ใน Gen32 Demo จะมี Demo มากมายทั้งจากงานจริงและจากการสร้างเพื่อแสดงฟีเจอร์ รวมทั้งตัวอย่างการจัดการฐานข้อมูลด้วย

การแสดงตัวอย่างจัดการฐานข้อมูลด้วย GENESIS32 ในแบบ Insert / Delete ข้อมูล ให้คลิ้กไอคอนเฟืองจากทูลบาร์ด้านบน จากนั้นเลือก “Tutor DataMining”

image

รูปที่ 2

 

image

รูปที่ 3

 

จากรูปที่ 3 เราสามารถใส่ข้อมูลแล้วคลิ้กปุ่ม Insert Value

ข้อมูลนั้นจะถูกแสดงใน Data Grid ซึ่งเป็นข้อมูลจากฐานข้อมูลโดยตรง นั่นหมายถึงข้อมูลที่เราใส่เข้าไปได้ถูกเพิ่มในฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

 

และหากต้องการลบข้อมูล ให้คลิ้กเลือกแถวข้อมูลที่ต้องการจาก Data Grid จากนั้นคลิ้ก Delete Selected จะเป็นการลบข้อมูลนั้นในฐานข้อมูล

ตัวอย่างนี้เป็นการแสดงความสามารถในการจัดการข้อมูลในฐานข้อมูลผ่าน GENESIS32 ซึ่งมีความสะดวกกว่าการเขียนโปรแกรมโดยทั่วไป

 

GraphWorX32 นี้จะเชื่อมโยงกับ Data Mining Configurator ซึ่งมีการสร้างส่วน เพิ่ม และ ลบ ข้อมูลไว้ในนั้นดังรูปที่ 4

 

image

รูปที่ 4

 

จากรูปที่ 4 จะพบ SQL Command ในการ Insert ข้อมูลดังนี้

 

INSERT INTO Sample ([FirstName], [LastName]) VALUES (?,?);

 

ซึ่งเป็นการเพิ่มข้อมูลในตารางชื่อ Sample โดยเพิ่มให้คอลัมน์ FirstName และ LastName ตามลำดับ

การใช้เครื่องหมาย ? เป็นการรับข้อมูลจากพารามิเตอร์ให้ FirstName และ LastName ตามลำดับ โดยพารามิเตอร์นี้ส่งมาจาก GraphWorX นั่นเอง

 

image

รูปที่ 5

 

จากรูปที่ 5 เป็น SQL Command ใช้ในการลบข้อมูล

 

ทีนี้ลองกลับไปที่ GraphWorX (GWXTutor_DataMining.gdf) แล้วเข้าโหมดคอนฟิก จะพบว่ามีไอคอนรูป Grid ซ่อนอยู่ใต้ปุ่ม Insert Value และ Delete Value เมื่อดับเบิ้ลคลิ้กเข้าไปจะพบว่าลิงค์กับ Data Minipulator ชื่อ ICONICS.DatabaseOPCServer.3\AccessExample.Insert ที่เห็นในรูป 4 และ 5 ส่วนไอคอนกริอีกตัวก็ลิงค์กับDelete นี่เป็นการกำหนดเพื่อเอาData Manipulator มาใช้งาน และถ้าเราคลิ้กขวาที่คอนโทรลที่เป็นไอคอนรูปกริเล็กๆดังกล่าวแล้วเลือก VBA Properties Windows ก็จะพบหน้าแสดง Property และจะเห็นชื่อของคอนโทรลดังกล่าวเพื่ออ้างใน VBA Code

 

เมื่อลองเข้าดูโค้ด VBA (โดยกดปุ่ม Ctrl + F11) ก็จะเจอกิ่ง Modules > GwxonInsert_Main ให้ดับเบิ้ลคลิ้กที่ GwxonInsert_Main จะพบโค้ด

 

surname = ThisDisplay.TextBox2.Text

name = ThisDisplay.TextBox1.Text

 

Set Proc = ThisDisplay.GetVisibleObjectFromName("Insert").GetOLEObject()

out = Proc.Execute(Array(name, surname))

 

อธิบายได้ว่าตัวแปร surname รับค่านามสกุลมาจาก TextBox2 เช่นเดียวกับ name รับค่าจาก TextBox1
จากนั้นสร้างตัวแปร Proc ขึ้นมาโดยให้อ้างอิงกับ Data Manipulator ชื่อ Insert ที่ได้กล่าวถึงข้างต้น จากนั้นสร้างตัวแปรเพื่อส่งค่าให้พารามิเตอร์ name และ surname ให้ Data Manipulator ตัวนี้ ซึ่งก็คือการส่งค่าให้ ? ทั้งสองตัวในรูปที่ 4 ตามลำดับ เป็นการนำค่าเข้าฐานข้อมูลนั่นเอง

 

การอธิบายข้างต้นใช้กับปุ่ม Delete ในทำนองเดียวกัน

 

การใช้ GENESIS32 ในการจัดการฐานข้อมูลจะช่วยลดเวลาในการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการฐานข้อมูล โดยเราสามารถใช้ SQL Command หรือ Store Procedure ที่สร้างไว้แล้วในฐานข้อมูลก็ได้ ทำให้สามารถแก้ไข SQL Command หรือ Store Procedure ได้ทุกเวลา เพิ่มความสะดวกและลดเวลาการทำงานได้อย่างมาก การใช้งาน SCADA อย่าง GENESIS32 จึงมีนำไปใช้ในงานต่าง ๆ ได้อย่างยืดหยุ่นและครอบคลุมความต้องการได้อย่างกว้างขวาง

 

พบข้อสงสัย ต้องการสอบถาม โปรดติดต่อ This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

 

สิ่งที่น่าสนใจ

image I.S. Interfaces จากPR Electronicsรับประกัน5ปี

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ