Home Solution(ถาม-ตอบ) ข้อดีของหลายจอแสดงผล

EDA International ตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการ ICONICS, PRElectronics, M-System, Graphon, ABB

ซอร์ฟแวร์ตรวจสอบ/บริหารงานอุตสาหกรรม วิศวกรรม SCADA/HMI (ICONICS GENESIS32/64), Report Solution, Cloud, อุปกรณ์วัดคุม แสดงผล เทอร์มินัล อุปกรณ์ป้องกันทางอิเล็คทรอนิกส์ 

ข้อดีของหลายจอแสดงผล

ระบบ SCADA หรือWorkstationที่มีหลายจอแสดงผล สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและทำงานของผู้ใช้ได้เนื่องจากสามารถควบคุมและตรวจสอบได้หลายงานในขณะเวลาเดียวกัน ช่วยลดต้นทุนในการสร้างระบบSCADAที่ต้องมีการตรวจสอบจำนวนมากเนื่องจากไม่ต้องซื้อซอร์ฟแวร์ไลเซนส์จำนวนน้อยกว่า

 

Workstation เครื่องเดียวได้งานมากกว่า

งานที่มีการตรวจสอบจำนวนมากการเปลี่ยนหน้าแสดงผลจะเป็นการเสียเวลา (แต่หากเป็นงานแจ้งเตือน AlarmWorX สามารถแสดงเตือนได้ไม่ว่าจะอยู่หน้าไหนก็ตาม) พนักงานสามารถเปลี่ยนหน้าแสดงผลของแต่ละจอได้อย่างอิสระต่อกัน รวมทั้งสามารถควบคุมกระบวนการในขณะที่อีกหน้าจอยังแสดงข้อมุลที่จำเป็น และบางครั้งอาจจำเป็นต้องมีการใช้งานแอพลิเคชั่นที่ไม่เกี่ยวกับ SCADA ก็ยังเหลือจอแสดงผลที่ีแสดงการทำงานของระบบอยู่ได้

 

เมื่อต้องการเปลี่ยนหน้าหรือโยกย้ายหน้าแสดงผลก็สามารถคลิ้กเปลี่ยนหน้าหรือลากวางได้อย่างอิสระเช่นลากไปยังจอแสดงผลอื่นให้พนักงานส่วนอื่นที่อยู่ใกล้เคียงสังเกตุเห็นได้ง่าย

 

ในระบบงานที่มีการอินธิเกรตกันหลายส่วน การใช้หลายจอแสดงผลจะสร้างความรวดเร็วและผลงานได้มากกว่า เช่นจอแสดง Portal ของระบบซึ่งอาจจะมีเว็บภายใน Order การผลิต อีเมล์และอื่น ๆ ส่วนจออื่นเป็น SCADA Display, Alarm, Dialy Report List เป็นต้น

 

นี่เป็นบางส่วนของความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้หลายหน้าจอแสดงผลของบิลเก็ต

 

How I work: Bill Gates – from Fortune Magazine

If you look at this office, there isn’t much paper in it. On my desk I have three screens, synchronized to form a single desktop. I can drag items from one screen to the next. Once you have that large display area, you’ll never go back, because it has a direct impact on productivity.

 

ลดต้นทุนได้อย่างมาก

ซอร์ฟแวร์ SCADA แทนที่จะใช้หลายไลเซนส์ เราสามารถลดจำนวนไลเซนส์ลงได้ ทำให้สามารถลดต้นทุนซอร์ฟแวร์ลงได้

นอกจากนั้นยังลดต้นทุนของ Workstation, UPS, อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค ที่แทนที่จะซื้อหลายชุดก็สามารถลดจำนวนลงได้ ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงได้ เช่นปกติต้องแสกนไวรัส ลบไฟล์ขยะ จัดเรียงไฟล์ ตรวจสอบฮาร์ดแวร์ให้ Workstation จำนวนมาก ก็ทำเพียงครั้งเดียว

 

ลดเวลาทดสอบแอพลิเคชั่น พัฒนาได้เร็วกว่า

กรณีผู้พัฒนาระบบ SCADA เราสามารถใช้หน้าจอหนึ่งออกแบบและอีกหน้าจอหนึ่งแสดงผลลัพธ์ ยกตัวอย่างกรณี GENESIS32 นั้น สามารถตั้งค่าคอนฟิกใน AlarmWorX, TrendWorX, DataWorX, ScriptWorX เป็นต้น และสังเกตุผลลัพธ์ในหน้าจออื่น ทำให้งานมีความรวดเร็วมากขึ้น

 

ข้อที่ควรพิจารณา

การใช้ระบบ SCADA ในระบบงานควรคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้ Workstation หลายตัวเพื่อความปลอดภัยและการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ด้วย เช่นผู้ใช้งานทั่วไป กับผู้ควบคุมระบบอาจมีสิทธิ์ต่างกันเป็นต้น นอกจากนั้นยังควรคำนึงถึงระดับเสถียรภาพของ Workstationด้วยว่าควรมีเครื่องสำรองหรือไม่ในกรณีเครื่องหลักเกิดขัดข้อง (ใน GENESIS32, GENESIS64 เราสามารถถอด USB Key จากเครื่อง Workstation หนึ่งไปใช้งานในอีกเครื่องหนึ่งได้เลย โดยไม่ต้องโอนย้านไลเซนส์)

 

แอพลิเคชั่นในการจัดการหลายหน้าจอ

ใน GENESIS32 เราสามารถจัดการได้ว่าจะให้หน้าแสดงผลใดทำงานที่จอใดได้จาก GraphWorX หรือ Screen Manager ก็ได้ ข้อแตกต่างคือ Screen Manager สามารถใช้กับทุกแอพิเคชั่นไม่จำเพาะแต่ GENESIS แต่ใช้กับซอร์ฟแวร์อื่น ๆ ได้ไม่ว่า Office, Email, CAD, ฯลฯ ทุกตัว โดยสามารถกำหนดตำแหน่งให้ซอร์ฟแวร์นั้น ๆ บนหน้าจอได้ คือในหนึ่งจอก็ยังสามารถแบ่งย่อยได้อีก โดยความสามารถหลักเป็นดังนี้

 

Screen Manager is to สามารถจัดการจอแสดงผลทั้งแบบจอเดียวหรือหลายจอได้ สามารถจัดแบ่งและกำหนดตำแหน่งของเลย์เอาท์ได้

·    Manage the screen space on single or multiple monitors by providing defined screen layouts.

·    Load combinations of pre-configured applications.

·    Treat several applications as one desktop display by controlling application window desktop locations and display properties.

 

สิ่งที่น่าสนใจ

Advertisement

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ