Home Solution(ถาม-ตอบ) GENESIS32 Tips : รู้หรือไม่ว่า TrendWorX32 สามารถเก็บข้อมูลทางสถิติได้

EDA International ตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการ ICONICS, PRElectronics, M-System, Graphon, ABB

ซอร์ฟแวร์ตรวจสอบ/บริหารงานอุตสาหกรรม วิศวกรรม SCADA/HMI (ICONICS GENESIS32/64), Report Solution, Cloud, อุปกรณ์วัดคุม แสดงผล เทอร์มินัล อุปกรณ์ป้องกันทางอิเล็คทรอนิกส์ 

GENESIS32 Tips : รู้หรือไม่ว่า TrendWorX32 สามารถเก็บข้อมูลทางสถิติได้

imageท่านทราบหรือไม่ว่าใน TrendWorX32 เราสามารถกำหนดให้โปรแกรมทำการคำนวนหาค่าทางสถิติในช่วงเวลาที่กำหนดแล้วเก็บผลลัพธ์ไว้ในฐานข้อมูลได้ ต้องการเก็บค่าเฉลี่ย kW ทุก 15 นาที จากการ Sampling สัญญาณทุก 0.1 วินาที เป็นต้น สามารถแสดงผลย้อนหลังแบบ Trend ได้ และสามารถ Export ข้อมูลได้

 

image

รูปที่ 1

 

จากรูปที่ 1 เมื่อเราทำการเก็บข้อมูลด้วย TrendWorX32 และทำการตั้งค่าคอนฟิกใน TrendWorX32 Configurator นั้น จะมีส่วนกำหนดค่า Data collection rate และ Calculation period ซึ่งมีความหมายคือ

 

Data collection rate = ความถี่ในการนำสัญญาณมาประมวลผล เช่นในรูปที่ 1 คือ ทุก 200 มิลลิวินาที

Calculation Period  = ระยะเวลาในการนำข้อมูลมาประมวลผลหาค่าทางสถิติ แล้วนำผลไปบันทึกไว้ในฐานข้อมูล

 

เช่น เราอยากทราบว่าทุก ๆ 15 นาทีจะมีค่าเฉลี่ยของ Demand ทางไฟฟ้าเท่าใด โดยนำสัญญาณมาประมวลผลทุก 100 มิลลิวินาทีเป็นความถี่ ก็จะได้ว่า

Data collection rate  = 100 ms

Calculation Period = 90000 ms  (15 นาที)

 

จากนั้นเราก็กำหนดว่าให้นำผลลัพธ์ไปเก็บในฐานข้อมูลทุก 15 นาทีดังรูปที่ 2 เป็นต้น

 

image

รูปที่ 2

 

ส่วนกำหนดว่าจะคำนวนค่าทางสถิติแบบใด (Max, Min, Average, Standard Dev., ฯลฯ) นัั้น สามารถกำหนดที่คุณสมบัติของสัญญาณได้ดังรูปที่ 3 (ซึ่งโดยปกติจะเป็น All samples หมายถึงเก็บข้อมูลทั้งหมดโดยไม่ได้คำนวนค่าทางสถิติใด ๆ เช่น Data collection rate = 100 ms ก็จะทำข้อมูลมาเก็บทุกสัญญาณที่อ่านมาได้ทุก 100 ms นั้น)

 

image

รูปที่ 3

 

จากรูปที่ 3 ถ้าท่านไม่พบรูปแบบค่าทางสถิติให้เลือก ให้คลิ้กปุ่ม Advance ดังรูปที่ 4

 

image

รูปที่ 4

 

ทำให้เราทราบว่าแต่ละ 15 นาทีมีค่าเฉลี่ยของสัญญาณที่มีความละเอียด 100 ms เป็นเท่าใด โดยแสดงผลเป็นแบบ Trend

 

นอกจากนั้นเราสามารถ Export ข้อมูลจากหน้า Trend Viewer ที่แสดงผลแบบ Trend ออกไปยัง Excel ได้ด้วย โดยขณะที่แสดงผลสัญญาณด้วย Trend Viewer ให้ทำการหยุดกราฟ Trend โดยดับเบิ้ลคลิ้กที่ Trend View จากนั้นคลิ้กป่ม Pause imageจากทูลบาร์ที่ปรากฏขึ้นมา เพื่อหยุดการพล็อตชั่วคราว จากนั้นดำเนินการดังรูปที่ 5 เพื่อExport ค่าจาก Trend Viewer ช่วงระยะเวลาดังกล่าวออกมาเป็น CSV เพื่อเปิดใน MS Excel

 

image

รูปที่ 5

 

ทั้งนี้เราสามารถเลือกช่วงเวลาที่จะ Export ข้อมูลได้โดยเลือก imageSet right time จากทูลบาร์ของ Trend Viewer ในขณะที่เราหยุดการพล็อตกราฟไว้

 

image

รูปที่ 6 ตัวอย่างข้อมูลที่ Export ออกมา

 

สิ่งที่น่าสนใจ

PR Temp Transmitter 5331A  2-Wire, RTD, TC, Ohm, or mV input

Extremely high measurement accuracy

1.5 kVAC galvanic isolation, Programmable sensor error value

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ