Home Solution(ถาม-ตอบ) แสดงหน้าเว็บเพจแบบฝังบนหน้าแสดงผล GENESIS32

EDA International ตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการ ICONICS, PRElectronics, M-System, Graphon, ABB

ซอร์ฟแวร์ตรวจสอบ/บริหารงานอุตสาหกรรม วิศวกรรม SCADA/HMI (ICONICS GENESIS32/64), Report Solution, Cloud, อุปกรณ์วัดคุม แสดงผล เทอร์มินัล อุปกรณ์ป้องกันทางอิเล็คทรอนิกส์ 

แสดงหน้าเว็บเพจแบบฝังบนหน้าแสดงผล GENESIS32

จะด้วยเหตุผลใดก็ตามครับ หากต้องการแสดงหน้าเว็บเพจบนหน้าแสดงผลของ GENESIS32 นั้น เราสามารถทำได้ครับ (เช่นหากเราต้องการแสดงข้อมูลหรือข่าวสารไปพร้อม ๆ กับข้อมูลบนหน้า SCADA เพื่อให้ทุกสถานีได้ทราบเหมือน ๆ กัน และไม่ต้องเสียเวลาไปเปิดหน้าเว็บเพจแยก เป็นต้น) ซึ่งทำให้เราสามารถแสดงข้อมูลใด ๆ ก็ได้จากเว็บภายในหรือเว็บภายนอกที่ต้องการ โดยแสดงบน SCADA เพื่อให้ผู้ใช้มองเห็นข้อมูลจากเว็บไปพร้อม ๆ กันกับข้อมูลจาก SCADA เลย

 

ทั้งนี้เราสามารถใช้ Screen Manager ของ GENESIS32 เพื่อแบ่งหน้าจอแสดงผลออกเป็นส่วน ๆ แยกแสดงเว็บเพจกับ SCADA บนจอเดียวกันก็ได้เช่นกัน แต่ในบางกรณีเราจำเป็นต้องใช้หน้าแสดงผล SCADA เพื่อแสดงเว็บเพจในบางหน้า SCADA เท่านั้น และยังต้องการแสดง SCADA แบบเต็มจอในหน้า SCADA อื่น ๆ  ดังนั้นเพื่อความสะดวกกรณีเปลี่ยนไปหน้าแสดงผล SCADA อื่นก็จะได้แสดงผลหน้าใหม่แบบเต็มจอโดยไม่ถูกแบ่งจอไปแสดงเว็บเพจเหมือนกรณีที่ใช้ Sctreen Manger การใช้เว็บเพจแบบฝังบนหน้า SCADA บางหน้าจึงดีมากสำหรับกรณีเช่นนี้

ดูวิธีการทำที่นี่ครับ

 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ