Home Solution(ถาม-ตอบ) หันมาใช้ 64bit OS ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบได้

EDA International ตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการ ICONICS, PRElectronics, M-System, Graphon, ABB

ซอร์ฟแวร์ตรวจสอบ/บริหารงานอุตสาหกรรม วิศวกรรม SCADA/HMI (ICONICS GENESIS32/64), Report Solution, Cloud, อุปกรณ์วัดคุม แสดงผล เทอร์มินัล อุปกรณ์ป้องกันทางอิเล็คทรอนิกส์ 

หันมาใช้ 64bit OS ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบได้

ระบบ SCADA ในตอนเริ่มติดตั้งใช้งานอาจมีแอพลิเคชั่นและโหลดจำนวนน้อย แต่เมื่อมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นก็จะมีการใช้งานแอพลิเคชั่นต่าง ๆ และขนาดโหลดมากขึ้น ทั้งส่วนของ OPC และ Database ทำให้ทรัพยากรระบบโดยเฉพาะ RAM มีเหลือใช้น้อยลง และไม่สามารถเพิ่ม RAM ได้อีกเนื่องจากข้อจำกัดของระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต ซึ่งมักเจอปัญหานี้ในระยะเวลาไม่นาน เนื่องจากการขยายระบบแต่ไม่อยากเพิ่มจำนวนโหนด SCADA ใหม่เพราะอยากลดต้นทุนด้าน Hardware และ Software ดังนั้นหากไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะต้องเพิ่มหรือขยายระบบในรูปแบบใด เราควรเลือกใช้ระบบปฏิบิตการ 64 บิตบน Hardware ที่เหมาะสม

 

ในขณะที่ Windows7 64bit จะสามารถขยาย RAM ได้สูงสุดดังนี้

 

Windows 7 64 Starter: 8GB
Home Basic: 8GB
Home Premium: 16GB
Professional: 192GB
Enterprise: 192GB
Ultimate: 192GB

 

สำหรับ Windows Server 2008 R2 Datacenter 64 bit สามารถติดตั้ง RAM ได้สูงสุดถึง 2TB เลยทีเดียว

Windows รุ่นอื่น ๆ ตรวจสอบได้ที่นี่

 

 

ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับขนาดของ RAM ที่มีจำหน่ายและจำนวน Memory Slot ที่เมนบอร์ดของWork stationหรือServerมีอยู่ด้วย ซึ่งหากกล่าวถึงWorkstationและServerที่มีจัดจำหน่ายจะสามารถระบุให้ผู้จำหน่ายติดตั่ง RAM แบบ ECC ได้จำนวนมากเช่น

Dell Server รุ่น PowerEdge R710สามารถติดตั้งได้สูงสุด 192Gb (ECC DDR3)

 

การเลือก Workstation และ Server ที่เหมาะสมจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในอนาคตกรณีมี Load เพิ่มมากขึ้น แต่ระบบรองรับไม่ไหว และอาจเกิด Downtime ของ SCADA ขึ้นได้ และหากไม่สามารถเพิ่ม RAM ได้(โดยเฉพาะ Windows XP 32 bit ซึ่งจะมองเห็น RAM ในะดับ 2Gb) เมื่อมี SQL Server ที่ผู้ออกแบบไม่ได้คาดหวังจะใช้งานเพื่อบริการข้อมูลจำนวนมากได้ แต่มีภาระเพิ่มมากขึ้นจากความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร ก็จะทำให้แอพลเคชั่นทำงานช้าลง และเมื่อทำงานไม่ทันก็อาจเกิดความผิดพลาดและ Error Message แสดงขึ้นได้

 

  ใน ปัจจุบันแม้แต่ Desktop ก็สามารถรองรับ RAM ได้ในระดับ 8 Gb เช่นชิปเซ็ตพื้นฐานที่ใช้สำหรับ CPU ค่าย AMD เป็นต้น ดังนั้นเราควรเลือกใช้ Hardware ที่มีศักยภาพรองรับโหลดและแอพลิในอนาคตอย่างน้อย 50% ซึ่งระบบปฏิบัติการ 64 บิตบน Server หรือ Workstation สามารถรองรับความต้องการนี้ได้

 

กรณี SCADA 32 บิต เช่น GENESIS32 และ OPC Server สามารถทำงานบน Windows รุ่น 64 บิตได้อย่างไม่มีปัญหาเช่นเดียวกับแอพลิเคชั่น 32 บิตส่วนใหญ่

 

สิ่งที่น่าสนใจ

image

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ