Home Solution(ถาม-ตอบ) เราจะติดต่อควบคุม Temperature Controller ผ่าน SCADA ได้อย่างไร

EDA International ตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการ ICONICS, PRElectronics, M-System, Graphon, ABB

ซอร์ฟแวร์ตรวจสอบ/บริหารงานอุตสาหกรรม วิศวกรรม SCADA/HMI (ICONICS GENESIS32/64), Report Solution, Cloud, อุปกรณ์วัดคุม แสดงผล เทอร์มินัล อุปกรณ์ป้องกันทางอิเล็คทรอนิกส์ 

เราจะติดต่อควบคุม Temperature Controller ผ่าน SCADA ได้อย่างไร

สำหรับท่านที่คิดนำ Temperature Controller ทั้งหมดมาแสดงผลและวิเคราะห์รวมทั้งเก็บข้อมูลที่สำคัญที่ซอร์ฟแวร์ SCADA วิธีการติดต่อมีหลายทางดังนี้

 

1. ติดต่อควบคุมโดยตรง

ต่อ Temperature Controller กับ OPC Server โดยตรงโดย Controller ต้องสนับสนุนโปรโตคอลเช่น Modbus RTU, Modbus ASCII เป็นต้น ซึ่งเป็นที่นิยมและใช้กันอยู่โดยทั่วไป

 

2. ติดต่อผ่าน PLC หรือ Gateway

กรณีนี้ PLC ซึ่งเป็น Master จะต่อกับ OPC Server

ในขณะที่ Temperature Controller จะทำตัวเป็น Slave

image

รูปที่ 1 Temperature Controller หมายเลข 3 ติดต่อกับ PLC ผ่าน DeviceNet Protocol และสามารถควบคุมและแสดงผลไปยัง SCADA ได้

 

จากรูปที่ 1 SCADA จะสามารถอ่านและเขียนข้อมูลไปที่ OPC Server ซึ่งติดต่อกับ PLC ที่ทำหน้าที่ Master ในระดับ Hardware ซึ่ง PLC อาจจะมี Communication หลายแบบเพื่อติดต่อผ่านโปรโตคอลหลากหลายแบบที่เหมาะสมไปยัง Hardware ต่าง ๆ ในรูปที่ 1 เป็นระบบของ OMRON ซึ่งใช้โปรโตคอลทั้งแบบ DeviceNet, Profibus, CompoBus/S ทั้งนี้ในการใช้งานโปรโตคอลแบบใดขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์และคุณลักษณะของอุปกรณ์หรือข้อจำกัดเช่นระยะทาง เช่น Compobus/S ระยะผ่านสายสัญญาณได้ไม่เกิน 60m เป็นต้น

 

 

ข้อแนะนำ หากท่านมีแผนที่จะนำ Temperature Controller ทั้งหมดในโรงงานมาแสดงผลและเก็บข้อมูลที่ SCADA เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงานในอนาคต ควรเลือกซื้อ Temperature Controller ที่มี Communication เป็นแบบ Modbus (ได้ทั้ง Modbus RTU และ Modbus ASCII โดยควรเลือกแบบใดแบบหนึ่งหรือแยกเป็นกลุ่ม เนื่องจาก Modbus RTU ไม่สามารถต่อพ่วงกับ Modbus ASCII เพื่อทำเป็น Multi drop ลูปเดียวกันได้) หรือเลือกรุ่นที่สามารถติดตั้ง Modbus Communication เพิ่มในอนาคตได้ เราจะต่อพ่วงอุปกรณ์เหล่านี้ในรูปแบบ Multidrop ผ่านสายสัญญาณ RS485 มายัง SCADA โดยให้ตรวจสอบเสป็คของ Temperature ให้ละเอียดว่าสนับสนุน Modbus RS485 ไม่ใช่ RS485 เฉยๆ เพราะอาจไม่ใช่ Modbus ก็ได้ โดยอาจจะเป็นโปรโตคอลเฉพาะของยี่ห้อนั้น หรือ Serial Command ที่กำหนดขึ้นเอง ดังนั้นควรตรวจสอบว่าเป็น Modbus RS485 จริง ๆ ส่วน Controller ที่เป็น Modbus RS232 นั้นจะไม่สามารถต่อพว่งแบบ Multidrop ได้ ทำให้เปลืองอุปกรณ์แปลงสัญญาณและสายสัญญาณเพราะต้องต่อ 1 ต่อ 1 ไปยัง PC หรือตัวแปลงสัญญาณเช่น Serial to Ethernet Converter  ข้อสุดท้ายที่สำคัญมากเช่นกันคือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีคู่มือแสดง Modbus Register ซึ่งจำเป็นต่อการใช้งานกับ OPC Server

 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ