Home Solution(ถาม-ตอบ) OEE คำนวนอย่างไร?

EDA International ตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการ ICONICS, PRElectronics, M-System, Graphon, ABB

ซอร์ฟแวร์ตรวจสอบ/บริหารงานอุตสาหกรรม วิศวกรรม SCADA/HMI (ICONICS GENESIS32/64), Report Solution, Cloud, อุปกรณ์วัดคุม แสดงผล เทอร์มินัล อุปกรณ์ป้องกันทางอิเล็คทรอนิกส์ 

OEE คำนวนอย่างไร?

OEE (Overall equipment effectiveness) คือดัชนีวัดประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรหรือกระบวนการทำงานทั้งหมดที่ทุกหน่วยงานต่างต้องการตัวเลขนี้ออกมาเพื่อวิเคราะห์การทำงานของหน่วยงาน ดูวิธีการคำนวน OEE จาก ICONICS ที่ผยแพร่ในเว็บไซต์ Automation World ที่นี่

 

สิ่งที่น่าสนใจ

Advertisement

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ