Home Solution(ถาม-ตอบ) เตรียมตัวก่อนจ้างบริษัทผู้จัดสร้าง SCADA ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลา

EDA International ตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการ ICONICS, PRElectronics, M-System, Graphon, ABB

ซอร์ฟแวร์ตรวจสอบ/บริหารงานอุตสาหกรรม วิศวกรรม SCADA/HMI (ICONICS GENESIS32/64), Report Solution, Cloud, อุปกรณ์วัดคุม แสดงผล เทอร์มินัล อุปกรณ์ป้องกันทางอิเล็คทรอนิกส์ 

เตรียมตัวก่อนจ้างบริษัทผู้จัดสร้าง SCADA ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลา

เมื่อเราต้องการจัดสร้างระบบ SCADA จะต้องเตรียมตัวอย่างไร มีข้อมูลอะไรบ้างที่ต้องทราบ เป็นประเด็นสำคัญ เนื่องจากจะสามารถลดค่าใช้จ่ายและเวลาของโปรเจ็คลงได้

 

เหตุใดการเตรีมตัวจึงมีผลต่อค่าใช้จ่าย?

เมื่อจะสร้างระบบ SCADA โดยการจัดจ้างบริษัทผู้รับสร้าง SCADA บริษัทเหล่านี้จำเป็นต้องประเมินความต้องการ โครงสร้างด้านการสื่อสาร และกระบวนการทำงานที่เราต้องการ หากข้อมูลมีความชัดเจนมาก จะทำให้ผู้จัดสร้างสามารถประเมินเวลาและค่าใช้จ่ายได้อย่างแม่นยำไม่ต้องเผื่อค่าความผิดพลาดด้านการทำEngineeringไว้เกินกว่าความเป็นจริงมาก อีกประการหากข้อมูลทางเทคนิคมีความชัดเจนผู้จัดสร้างจะสามารถวางแผนการทำงาน ซอร์ฟแวร์ที่ต้องใช้ งานคอนฟิกูเรชั่นต่างๆ ได้ล่วงหน้า ตรงข้ามกับงานที่ไม่มีการวางแผน ความต้องการไม่ชัดเจน ค่าใช้จ่ายจะสูงไปด้วยเนื่องจากต้องเผื่อความเสียงด้านต่าง ๆ

 

เราจะต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง?

1. จำนวน I/O ของ Hardware เป็นเป็นกลุ่มตาม Hardware ประเภทต่าง ๆ

เนื่องจากจำเป็นต้องมีการคิดค่าใช้จ่ายตามจำนวน I/O

 

2. ระบุด้วยว่า Hardware ต่าง ๆ มีการสื่อสารประเภทใด เช่นโปรโตคอลเป็น Modbus RTU RS485 หรือ Modbus Ethernet เป็นต้น โดยควรระบุรุ่นและยี่ห้อด้วย

 

3. ควรมีคู่มือของ Hardware ต่าง ๆ โดยเฉพาะคู่มือด้าน Communication Module เพื่อแสดง Register Address เช่น Modbus, Profibus, LON, BACNet, ฯลฯ เพื่อผู้จัดสร้างจะสามารถอ้างอิง Address ของ I/O ต่าง ๆ ได้

 

4. มีเอกสารระบุข้อมูลสของ I/O ในระบบควบคุมที่ใช้งานอยู่แล้ว หรือระบบที่ Turnkey มา เพื่อจะสามารถระบุได้ว่า I/O แต่ละตัวของ Hardware นั้น ๆ ต่ออยู่กับ Sensor หรืออุปกรณ์รับสัญญาณใดอยู่ เช่น Temperature Sensor ตัวที่เท่าใด ใช้วัดอุณหภูมิของอะไร เป็นต้น มิเช่นนั้นจะไม่สามารถสร้างระบบแสดงผลที่ถูกต้องได้ หากไม่มีข้อมูลนี้อยู่จะต้องมีงานไล่สายสัญญาณและแกะโปรแกรมของ PLC ซึ่งต้องใช้ความพยายาม เวลา และค่าใช้จ่ายจำนวนมาก และ มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะไม่ถูกต้องด้วย

 

5. ผู้ควบคุมงานต้องมีความเข้าใจ Flow การทำงานของระบบควบคุมของตนเองอย่างดี หรือสามารถหาข้อมูลได้ เพื่อแก้ข้อสงสัยต่าง ๆ ที่อาจมีขึ้นในการออกแบบ SCADA

 

6. การมอบหมายให้หา Solution

ในกรณีที่ระบบเดิมมีความไม่พร้อมในการสื่อสารหรือการรับสัญญาณใด ๆ เพื่อรวมศูนย์ไปยังระบบ SCADA เราสามารถให้บริษัทผู้จัดทำ SCADA เสนอ Solution แบบต่าง ๆ พร้อมเหตุผลเพื่อให้เราพิจารณาความเหมาะสมต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจ

 

สิ่งที่น่าสนใจ

Advertisement

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ