Home Solution(ถาม-ตอบ) GENESIS32สามารถใช้ในPCความเร็วต่ำแต่ทำงานได้มากกว่า

EDA International ตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการ ICONICS, PRElectronics, M-System, Graphon, ABB

ซอร์ฟแวร์ตรวจสอบ/บริหารงานอุตสาหกรรม วิศวกรรม SCADA/HMI (ICONICS GENESIS32/64), Report Solution, Cloud, อุปกรณ์วัดคุม แสดงผล เทอร์มินัล อุปกรณ์ป้องกันทางอิเล็คทรอนิกส์ 

GENESIS32สามารถใช้ในPCความเร็วต่ำแต่ทำงานได้มากกว่า

เพื่อลดปัญหาโลกร้อน การใช้พลังงานให้คุ้มค่าที่สุดจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ GENESIS32 เป็นซอร์ฟแวร์เทคโนโลยี OPC to The Core บนสถาปัตยกรรมที่ทันสมัย ไม่ต้องมีการแปลงข้อมูลแบบ Dictionary หรือ Internal Database จึงทำงานได้อย่างรวดเร็วไม่เปลืองทรัพยากรระบบ สามารถทำงานได้บนคอมพิวเตอร์ความเร็วต่ำ ดังนั้นเราจึงสามารถนำมาใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรเซสเซอร์ประหยัดพลังงานเช่น Intel Atom เป็นต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยด้านการประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ป้องกัน อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า พื้นที่ในการติดตั้งน้อยลง สามารถทำงานแม้ในพื้นที่ที่ไม่มีระบบระบายความร้อนที่ดี

 

สิ่งที่น่าสนใจ

Advertisement

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ