มีActiveXรับค่าจากHardwareแล้วต้องการส่งให้OPC Server
Home Solution(ถาม-ตอบ) มีActiveXรับค่าจากHardwareแล้วต้องการส่งให้OPC Server

EDA International ตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการ ICONICS, PRElectronics, M-System, Graphon, ABB

ซอร์ฟแวร์ตรวจสอบ/บริหารงานอุตสาหกรรม วิศวกรรม SCADA/HMI (ICONICS GENESIS32/64), Report Solution, Cloud, อุปกรณ์วัดคุม แสดงผล เทอร์มินัล อุปกรณ์ป้องกันทางอิเล็คทรอนิกส์ 

มีActiveXรับค่าจากHardwareแล้วต้องการส่งให้OPC Server

ถ้าเรามีActiveX Controlติอต่ออ่านเขียนค่ากับHardwareแล้วต้องการส่งค่านั้นให้PLC/RTUผ่านOPC Serverจะทำได้ไหม อย่างไร?

 

ทำได้ โดยมีสองทางเลือกคือ

 

1. กรณีใช้GENESIS32หรือGENESIS64 SCADA สามารถอ่านค่าจากHardwareด้วยActiveX control(นำActiveX Controlมาใช้บนGENESIS32/64ได้เลย) จากนั้นใช้GENESIS32ส่งค่าให้OPC Serverผ่านGraphWorX(GENESIS32)หรือScriptWorX(GENESIS32หรือGENESIS64)ก็ได้

 

2. ใช้Microsoft Visual StudioหรือMicrosoft Visual Studio Express ใช้ActiveX ControlของHarwareเพื่ออ่านค่าจากHardware จากนั้นใช้ActiveX ControlของGENESIS32หรือGENESIS64หรือCOPC32เพื่อส่งค่าให้OPC Server