ส่งSMSด้วยGSM Modemผ่านOPC
Home Solution(ถาม-ตอบ) ส่งSMSด้วยGSM Modemผ่านOPC

EDA International ตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการ ICONICS, PRElectronics, M-System, Graphon, ABB

ซอร์ฟแวร์ตรวจสอบ/บริหารงานอุตสาหกรรม วิศวกรรม SCADA/HMI (ICONICS GENESIS32/64), Report Solution, Cloud, อุปกรณ์วัดคุม แสดงผล เทอร์มินัล อุปกรณ์ป้องกันทางอิเล็คทรอนิกส์ 

ส่งSMSด้วยGSM Modemผ่านOPC

เมื่อต้องการส่งSMSด้วยGSM Modem(Wavecom compatible)ผ่านOPC Server เช่นส่งข้อความจากSCADAเพื่อแจ้งเตือนหรือส่งข้อมูลเป็นต้น จะทำอย่างไร?

: สามารถใช้OPCTechs OPC Serverได้ครับ โดยสามารถดาวน์โหลดซอร์ฟแวร์ทดสอบที่นี่ และคู่มือการใช้งาน

OPC Serverนี้สามารถระบุหมายเลขโทรศัพท์ และข้อความที่จะส่งผ่านSCADAได้ครับ

 

สิ่งที่น่าสนใจ

image