Home Solution(ถาม-ตอบ) SCADA Solution : ต้องการสร้าง Batch Record และสั่งพิมพ์ออกมาเป็นรายงาน

EDA International ตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการ ICONICS, PRElectronics, M-System, Graphon, ABB

ซอร์ฟแวร์ตรวจสอบ/บริหารงานอุตสาหกรรม วิศวกรรม SCADA/HMI (ICONICS GENESIS32/64), Report Solution, Cloud, อุปกรณ์วัดคุม แสดงผล เทอร์มินัล อุปกรณ์ป้องกันทางอิเล็คทรอนิกส์ 

SCADA Solution : ต้องการสร้าง Batch Record และสั่งพิมพ์ออกมาเป็นรายงาน

ความต้องการ : ต้องการบันทึกขั้นตอนการทำงานแต่ละ Step ใน Batch หนึ่งๆ เช่นชื่อผลิตภัณฑ์ หมายเลขสูตรการผลิต Step No. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หมายเลขBatch ฯลฯ แล้วเก็บในฐานข้อมูลเมื่อสิ้่นสุดแต่ละ Step

 

Solution :

สามารถใช้ AlarmWorX เก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลตามเงื่อนไขได้ โดยสร้างAreaสำหรับเก็บข้อมูลBatchโดยเฉพาะแล้วใช้ Filter กรองข้อมูลเฉพาะ Area Batch ออกมาพิมพ์หรือแสดงผลในหน้า SCADA ได้ เงื่อนไขในการเก็บข้อมูลจะต้องมีสัญญาณบอกว่าสิ้นสุด Step นั้น ๆ แล้ว เป็นต้น เพื่อให้AalrmWorX ทำงานและเก็บข้อมูล หลังเก็บข้อมูลแล้วให้สัญญาณเงื่อนไขนั้นกลับเจ้าสู่ภาวะปกติอัตโนมัติ (แบบ Push Button)  ส่วนการสั่งพิมพ์สามารถตั้งค่าฟีเจอร์สั่งพิมพ์อัตโนมัติในAlarmWorX Multimedia ทั้งนี้หากไม่ต้องการสั่งพิมพ์อัตโนมัติก็สามารถสั่งพิมพ์ได้ภายหลังผ่าน Alarm Viewer ได้ ทั้งแบบ CSV, ตาราง และ Crystal Report โดยสามารถกลั่นกรองข้อมูลด้วย Filter เช่นเฉพาะหมายเลข Batch ที่ต้องการ ในช่วงเวลาที่ต้องการ เป็นต้น

 

บทความที่เกี่ยวข้อง : เก็บสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับ Alarm ไว้ดูย้อนหลัง,

 

สิ่งที่น่าสนใจ

PR Temp Transmitter 5331A  2-Wire, RTD, TC, Ohm, or mV input

Extremely high measurement accuracy

1.5 kVAC galvanic isolation, Programmable sensor error value

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ