Home Solution(ถาม-ตอบ) ไม่อยากยุ่งกับระบบเดิม แต่ต้องการสัญญาณมาแสดงบน SCADA!

EDA International ตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการ ICONICS, PRElectronics, M-System, Graphon, ABB

ซอร์ฟแวร์ตรวจสอบ/บริหารงานอุตสาหกรรม วิศวกรรม SCADA/HMI (ICONICS GENESIS32/64), Report Solution, Cloud, อุปกรณ์วัดคุม แสดงผล เทอร์มินัล อุปกรณ์ป้องกันทางอิเล็คทรอนิกส์ 

ไม่อยากยุ่งกับระบบเดิม แต่ต้องการสัญญาณมาแสดงบน SCADA!

ตอบ: ระบบเดิมเป็น Controller หรือ PLC ใด ๆ ที่ยุ่งยากต่อการทำความเข้าใจ Program เดิม หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หากเราต้องการนำสัญญาณจากอุปกรณ์เซนเซอร์มายัง PLC ใหม่หรือระบบ SCADA ใหม่

เราสามารถใช้อุปกรณ์จำพวก Signal Splitter มาใช้ได้ เช่นในงานพื้นที่ Hazardous Area ต้องการแยกสัญญาณเอาท์พุตออกมาสองทางเพื่อจ่ายไปยังระบบสองระบบแยกกัน เราก็สามารถใช้อุปกรณ์ Loop-powered transmitter ของ PR Electronics ได้
 

สิ่งที่น่าสนใจ

image

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ