Home Solution(ถาม-ตอบ) ลดต้นทุนซอร์ฟแวร์ฐานข้อมูล ใช้ GENESIS32 กับ MySQL ได้ไหม

EDA International ตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการ ICONICS, PRElectronics, M-System, Graphon, ABB

ซอร์ฟแวร์ตรวจสอบ/บริหารงานอุตสาหกรรม วิศวกรรม SCADA/HMI (ICONICS GENESIS32/64), Report Solution, Cloud, อุปกรณ์วัดคุม แสดงผล เทอร์มินัล อุปกรณ์ป้องกันทางอิเล็คทรอนิกส์ 

ลดต้นทุนซอร์ฟแวร์ฐานข้อมูล ใช้ GENESIS32 กับ MySQL ได้ไหม

ตอบ : ได้ครับ ทั้ง GENESIS32 V9 และ BizViz สามารถใช้ฐานข้อมูล MySQL แทน MS SQL Server ได้

 

ถาม: มีข้อดีอย่างไร

ตอบ: สามารถใช้งานได้ฟรี สามารถเก็บข้อมูลได้ไม่จำกัดขนาด และจำนวน Client ที่ติดต่อกับ MySQL

 

ถาม: ลักษณะการคอนฟิกเพื่อใช้งานร่วมกับ GENESIS32 และ BizViz ต่างจาก MS SQL Server หรือไม่

ตอบ: หลักการไม่ต่างกัน

 

ถาม: สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับแอพลิเคชั่นอะไรได้บ้าง

ตอบ: Trend, Alarm, DataLog, Recipe, ฯลฯ

 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ