Home Solution(ถาม-ตอบ) จะควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อลดค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติได้อย่างไร

EDA International ตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการ ICONICS, PRElectronics, M-System, Graphon, ABB

ซอร์ฟแวร์ตรวจสอบ/บริหารงานอุตสาหกรรม วิศวกรรม SCADA/HMI (ICONICS GENESIS32/64), Report Solution, Cloud, อุปกรณ์วัดคุม แสดงผล เทอร์มินัล อุปกรณ์ป้องกันทางอิเล็คทรอนิกส์ 

จะควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อลดค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติได้อย่างไร

ตอบ: ด้วยการใช้โมดูล ScheduleWorX ใน GENESIS32 V9 ซึ่งเป็นโมดูลที่มีความสามารถควบคุมแบบตารางเวลาร่วมกับความสามารถของ GENESIS32 ทำให้สามารถสั่งตัดไฟฟ้าบางส่วนที่ไม่จำเป็นเมื่อมีแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าเกินระดับที่กำหนด หรือทำการแจ้งเตือนให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ พร้อมทั้งสามารถสร้างระบบรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละส่วน รายวัน รายเดือน ทำให้สามารถประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

- VDO : ScheduleWorX

- ScheduleWorX เพิ่มศักยภาพการควบคุมใน GENESIS32 V 9.1

- GENESIS32 SCADA ที่ช่วยลดโลกร้อน

 

สิ่งที่น่าสนใจ

image

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ