Home Solution(ถาม-ตอบ) จะเก็บข้อมูลและแสดงกราฟย้อนหลังด้วย COPC32 อย่างไร

EDA International ตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการ ICONICS, PRElectronics, M-System, Graphon, ABB

ซอร์ฟแวร์ตรวจสอบ/บริหารงานอุตสาหกรรม วิศวกรรม SCADA/HMI (ICONICS GENESIS32/64), Report Solution, Cloud, อุปกรณ์วัดคุม แสดงผล เทอร์มินัล อุปกรณ์ป้องกันทางอิเล็คทรอนิกส์ 

จะเก็บข้อมูลและแสดงกราฟย้อนหลังด้วย COPC32 อย่างไร

หากต้องการใช้ COPC32 เพื่อเก็บข้อมูลสัญญาณไว้ในฐานข้อมูลเช่น MS SQL Server แล้วเอามาแสดงเป็นกราฟย้อนหลังก็สามารถทำได้

บทความที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่างการเก็บข้อมุล แล้วเอาข้อมูลมาแสดงใน MS Excel มีดังนี้

 

สิ่งที่น่าสนใจ

Advertisement

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ