Home Solution(ถาม-ตอบ) PC หนึ่งเครื่องสามารถติดตั้ง OPC Server ได้กี่ตัว

EDA International ตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการ ICONICS, PRElectronics, M-System, Graphon, ABB

ซอร์ฟแวร์ตรวจสอบ/บริหารงานอุตสาหกรรม วิศวกรรม SCADA/HMI (ICONICS GENESIS32/64), Report Solution, Cloud, อุปกรณ์วัดคุม แสดงผล เทอร์มินัล อุปกรณ์ป้องกันทางอิเล็คทรอนิกส์ 

PC หนึ่งเครื่องสามารถติดตั้ง OPC Server ได้กี่ตัว

OPC Server เป็นซอร์ฟแวสร์เพื่อการสื่อสารกับHardwareประเภทต่างๆ การติดตั้ง OPC Srver ใน PC เครื่องหนึ่งสามารถติดตั้งได้กี่ชุด

ตอบ:

สามารถติดตั้งได้ไม่จำกัดจำนวน แต่ขึ้นอยู่กับ Interface ของ PC ในการเชื่อมต่อกับHardwareเช่นถ้าเป็น RS232 (COM Port) จะถูกจำกัดด้วยจำนวน COM Port ถ้าติดต่อผ่าน LAN จะไม่มีข้อกำกัดด้าน Physical Interface แต่ขึ้นอยู่กับรูปแบบ IP Address ว่าช่วงที่ระบบเครือข่ายอนุญาตให้เชื่อมโยงกับอุปกรณ์อยู่ที่ช่วงเท่าใดได้บ้างเป็นต้น

 

 

สิ่งที่น่าสนใจ

image

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ