Home Solution(ถาม-ตอบ) ระบบ SCADA มาตรฐานต้องจัดเตรียมซอร์ฟแวร์อะไรบ้าง

EDA International ตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการ ICONICS, PRElectronics, M-System, Graphon, ABB

ซอร์ฟแวร์ตรวจสอบ/บริหารงานอุตสาหกรรม วิศวกรรม SCADA/HMI (ICONICS GENESIS32/64), Report Solution, Cloud, อุปกรณ์วัดคุม แสดงผล เทอร์มินัล อุปกรณ์ป้องกันทางอิเล็คทรอนิกส์ 

ระบบ SCADA มาตรฐานต้องจัดเตรียมซอร์ฟแวร์อะไรบ้าง

ระบบ SCADA ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการทำงาน การบันทึกค่าและแจ้งเตือนสำหรับ Process หรือ Discrete control ถือว่าเป็นระบบ SCADA ความต้องการแบบมาตรฐานทั่วไป หากต้องการสร้างระบบ SCADA ที่ใช้แกนหลักเป็น OPC Technology เพื่อเสถียรภาพ ความเร็ว การเข้ากันได้กับ SCADA Software และแอพลิเคชั่นต่าง ๆ ควรต้องจัดเตรียมซอร์ฟแวร์อะไรบ้าง

ตอบ:

เมื่อมี Hardware เช่น PLC หรือ RTU หรือ Process Controller เป็นต้นอยู่แล้วเราเพียงจัดเตรียมซอร์ฟแวร์ดังต่อไปนี้

 

1. SCADA Software คือ GENESIS32

2. OPC Server สำหรับ Hardware นั้น ๆ

 

ส่วนสำหรับระบบเครือข่ายนั้นต้องพิจารณาว่าการเชื่อมต่อประเภทใดที่สามารถต่อระหว่าง Hardware ต่าง ๆ มายัง PC ได้ โดยสามารถใช้เครือข่ายหลากหลายแบบร่วมกันได้เช่น Controller ที่มี Ethernet port สามารถเชื่อมต่อกับ PC ผ่าน LAN ได้ RTU และอุปกรณ์ Modbus มีการพ่วงต่อกันด้วย RS485 จากนั้นแปลงเป็น Ethernet ด้วยอุปกรณ์ Converter ก่อนเชื่อมต่อกับ PC ผ่าน LAN  ทั้งนี้อุปกรณ์บางอย่างก็สามารถเชื่อมต่อกับ PC โดยตรงที่พอร์ต RS232

 

สิ่งที่น่าสนใจ

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ