รูปแบบการสื่อสารระหว่าง 53U Power Meter กับ PC มีกี่แบบ Print
Written by Administrator   
Monday, 18 January 2010 18:04

หลายท่านสงสัยว่าการสื่อสารระหว่าง PC และ 53U Power Meter นั้น เมื่อมองในรูปแบบการเดินสายสัญญาณและอุปกรณ์แปลงสัญญาณ จะทำได้กี่แบบ เพื่อให้สามารถมอนิเตอร์ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ จากทั้งซอร์ฟแวร์ของ 53U หรือจาก SCADA ก็ตาม บทความนี้มีคำตอบครับ

 

image

รูปที่ 1 แบบ Local Connection

 

การสื่อสารแบบนี้ง่ายที่สุด ด้วยการใช้สาย Communication สำหรับ 53U Power Meter ต่อเชื่อมระหว่าง 53U Power Meter และ PC ทาง COM Port ได้เลย โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการต่อสายผิดพลาด เพราะเป็นสายสำเร็จรูปมาแล้ว ระยะ 1 และ 3 เมตร จึงเหมาะกับงานทดสอบทั่วไปหรืองานขนาดเล็กไม่มีการพ่วง Power Meter กับ Power Meter อื่นหรืออุปกรณ์ Modbus อื่น

 

 

image

รูปที่ 2 แบบ Network Connection RS485 to RS232

 

การต่อแบบนี้ใช้ตัว Converter เพื่อแปลงตัวกลางแบบ RS485 เป็น RS232 ซึ่ง Converter จะใช้ยี่ห้อใดก็ได้ที่สนับสนุน

 

 

 

image

 

 

 

รูปที่ 3 แบบ Network Connection RS485 to Ethernet

 

การต่อแบบนี้ใช้ตัว Converter เพื่อแปลงตัวกลางแบบ RS485 เป็น Ethernet ซึ่ง Converter จะใช้ยี่ห้อใดก็ได้ที่สนับสนุน ข้อดีก็คือสามารถติดต่อกับ PC ได้หลายเครื่องผ่าน Ethernet Adapter (Hub) และระยะระหว่าง Converter กับ Ethernet Afdapter (Hub) ยังยาวได้อีกถึง 100 เมตร ในขณะที่ถ้าเป็น 232 ไม่เกิน 15 เมตร ดังนั้นถ้าเราใช้ Ethernet Adapter (Hub) คั่นกลางระหว่าง PC กับ Converter ก็จะสามารถใช้สาย LAN ได้ไกลสูงสุด 200 เมตร ไม่รวมระยะสาย RS485

Last Updated ( Monday, 18 January 2010 11:09 )