ติดต่อYaskawa RobotกับGENESIS SCADAอย่างไร
Home SCADA Solution ติดต่อYaskawa RobotกับGENESIS SCADAอย่างไร
ติดต่อYaskawa RobotกับGENESIS SCADAอย่างไร PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 30 December 2016 00:19

ถาม: จะติดต่อYaskawa RobotกับGENESIS SCADAได้หรือไม่อย่างไร?

 

ตอบ: ท่านสามารถติดต่อYaskawa Reobot Controller เช่น FS100, DX100, DX200 เป็นต้นกับ GENEIS SCADA โดยมีทางเลือกดังนี้

 

1. ติดต่อGENESIS SCADAโดยตรงกับRobot Controllerผ่านMotoOPC-Server ดาวน์โหลด MotoOPC Server Demo | VDO การใช้งาน

image

 

2. ติดต่อGENESIS SCADA โดยตรงกับRobot Controllerผ่านICONICS Modbus OPC Server

โดยRobot Controllerทำหน้าที่ Modbus Device ติดต่อผ่านTCP port 502
สามารถอ่านเขียนตัวแปรเช่น B (byte), I (integer), R (real) , D(double), Internal registers, universal inputs และ outputs

Last Updated ( Tuesday, 03 January 2017 07:53 )
 

สิ่งที่น่าสนใจ

image