Home SCADA Solution เป็นหัวหน้าหุ่นยนต์อย่างไร
เป็นหัวหน้าหุ่นยนต์อย่างไร PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 20 December 2016 20:13

ในที่สุดหุ่นยนต์จะถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยเหตุผลด้านต้นทุน ความแม่นยำ รวดเร็ว และคงทน สามารถปรับเปลี้ยนโปรแกรมการทำงานได้รวดเร็วไม่ผิดพลาด หัวหน้างานและพนักงานสมัยใหม่ควรรู้เท่าทันเป็นหัวหน้าและเจ้านายหุ่นยนต์ได้ด้วยการเตรียมพร้อมและเรียนรู้เทคโนโลยีที่จำเป็นโดยเฉพาะSCADA

หุ่นยนต์​ถึงจะเก่งแต่ยังเป็นเอกเทศ

โรงงานจำเป็นต้องตรวจสอบสถานะการทำงาน ความขัดข้อง ข้อมูล​การผลิต จากหุ่นยนต์ทุกตัวทุกแผนกได้จากส่วนกลางเพื่อบริหารจัดการ เช่น วิเคราะห์​กำลังการผลิต ซ่อมบำรุงจากชั่วโมงการทำงานจริงของแต่ละตัว แก้ไขเมื่อขัดข้องอย่างรวดเร็ว การอินธิเกรตข้อมูลกับระบบส่วนอื่นๆเพื่อให้ระบบโดยรวมสามารถทำงานอย่างสัมพันธ์กัน เช่นต้องทำงานสัมพันธ์กับข้อมูลOrderที่รับมาว่าต้องผลิตกี่ชิ้นต่อวันและเหลือกำลังการผลิตเท่าใดเพียงพอจะรับOrderได้อีกเท่าใด ทันกำหนดเวลาหรือไม่ สามารถพยากรณ์และแสดงผลได้รวดเร็ว ยิ่งกว่านั้นหากมีระบบควบคุมอื่นที่ส่งผลต่อการผลิตก็จะต้องสามารถแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากระบบควบคุมส่วนนั้นๆร่วมด้วยเพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบร่วมกัน

ต้องเข้าใจพื้นฐานSCADAเหนือชั้นกว่าหุ่นยนต์

หากเข้าใจหลักการSCADA การอินเทอร์เฟสทั้งHardwareและฐานข้อมูลส่วนต่างๆขององค์กร โดยไม่จำเป็นต้องทำเป็นทั้งหมด การนำSCADAมาแก้ไขปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพของกระบวนการผลิต ถึงจะมีหุ่นยนต์เพิ่มซักกี่ตัวก็ไม่ทำให้ความสำคัญของวิศวกรและช่างเทคนิคลดลง กลับจะทำให้ยิ่งทำงานได้ประสิทธิภาพมากขึ้น วางแผนการผลิตได้มีประสิทธิภาพ ผลงานมากขึ้น

ความสำคัญของคนอยู่ที่รู้จักใช้ข้อมูล

เราควรปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานของเราจากการทำงานรูทีนเฉพาะจุดเพียงอย่างเดียวเป็นการใช้ข้อมูลจากSCADA ให้ทราบข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องให้มากและเร็วที่สุด โดยใช้ข้อมูลทั้งReal timeและรายงานสรุปจากSCADAเพื่อตรวจสอบปรับปรุงข้อด้อย เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกับส่วนต่างๆขององค์กร แล้วปล่อยให้งานรูทีนที่อาศัยความแน่นอนเป็นเรื่องของหุ่นยนต์แทน ให้พิจารณาเสมอว่าข้อมูลในโรงงานมีจำนวนมากมายทั้งจากPLC,  Robot, ฐานข้อมูลการผลิต,​ แผนการผลิต, Recipe, ฐานข้อมูลOrder, facility ฯลฯ ดังนั้นหากสามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากการกลั่นกรองเพื่อบริหารงานแบบองค์รวมให้เป็นไปตามแผนอย่างสอดคล้องกับนโยบาย เราก็เป็นนายของหุ่นยนต์อยู่เสมอ

เริ่มต้นเรียนรู้SCADAตั้งแต่วันนี้

เริ่มต้นเรียนรู้SCADA ไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายอะไร สามารถ​ดาวน์โหลด​ทุกอย่าง​ที่จำเป็นได้จากเว็บได้พร้อมบทความและVDOสอนการใช้งาน

 

สิ่งที่น่าสนใจ

image I.S. Interfaces จากPR Electronicsรับประกัน5ปี

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ