Home SCADA Solution ต้องการอ่านค่าSerial Portที่ไม่มีโปรโตคอลแล้วส่งให้OPC Serverเพื่อให้SCADAนำไปใช้งาน
ต้องการอ่านค่าSerial Portที่ไม่มีโปรโตคอลแล้วส่งให้OPC Serverเพื่อให้SCADAนำไปใช้งาน PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 19 April 2016 19:55

ถ้าไม่ต้องการเขียนโค้ดใดๆสามารถใช้Kepware UCONเพื่ออ่านค่าจากอุปกรณ์Serialได้ ดูวิธีการของUCONที่นี่ แต่ถ้าสามารถเขียนโค้ดเองเพื่อประหยัดต้นทุนสามารถใช้Visual Studio Expressร่วมกับCOPC32ได้

 

วิธีการใช้Visual Studio Expressร่วมกับCOPC32นั้นจะใช้Visual Studioอ่านค่าจากCOM Portจากนั้นให้COPC32ส่งค่าไปไว้ในOPC Serverเช่นOPC SimulatorของKepwareเป็นต้น โดยวิธีการเขียนโค้ดเพื่ออ่านค่าจากSerial Portสามารถดูได้จากลิงค์นี้ ด้วยวิธีนี้ทำให้สามารถประหยัดต้นทุนOPC Serverได้้

การใช้งานCOPC32

 

สิ่งที่น่าสนใจ

LED Tower จาก M-System คุณภาพสูง ทน ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายในการเข้าสาย 
IT60 Series
Component Identification