Home Proface ติดต่อProface HMI กับGENESIS32 SCADA
ติดต่อProface HMI กับGENESIS32 SCADA PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 08 June 2016 16:31

ติดต่อได้ง่าย ๆไม่ต้องซื้อOPC Serverเพิ่ม ใช้เป็นGatewayให้PLC/Controllerอื่นๆได้ ช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

 

สิ่งที่น่าสนใจ

image

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ