ตัวรับรับสัญญาณ I.S. เพื่อเสถียรภาพและความปลอดภัยใช้ได้กับ PLC/Controller หลากหลายยี่ห้อ Print
Written by Administrator   
Monday, 22 August 2011 16:39

ตัวรับและแยกสัญญาณ Intrinsic Safety ทำหน้าที่รับสัญญาณจากอุปกรณ์เซนเซอร์แบบต่าง ๆ แล้วส่งให้กับระบบควบคุม โดยทำการแยกสัญญาณเพื่อป้องกันปัญหาสัญญาณรบกวน กราวด์ลูป และอันตรายจากสัญญาณ โดยอุปกรณ์ I.S. ของ PRElectronics ได้รับความนิยมเพื่อใช้งานทั่วโลก โดยใช้กับ PLC, DCS, Controller ยี่ห้อต่าง ๆ มากมาย เช่น

 

 

image

 

มาตรฐานที่ได้รับ

 

PRElectronics ได้รับการตรวจมาตรฐานผลิตภัณฑ์จาก ATEX และได้รับมาตรฐาน EN 50014, EN 50020 และ EN 50282-1-1 ซึ่งเป็นมาตรฐานการป้องกันการระเบิดในบรรยากาศ ในพื้นที่อันตราย เช่นพื้นที่ที่อาจมีการรั่วไหลของก๊าซและสารไวไฟ เป็นต้น โดยอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐานอย่าง PRElectronics สามารถใช้งานในพื้นที่

- Group 2 (Surface industry)

- Zone0, 1, 2, Zone20, 21,22  สำหรับก๊าซไวไฟ ฝุ่น และละอองต่าง ๆ ทีอาจจุดติดไฟ

- Class I, Division 1, Group A, B, C, D; Zone 0 & 1, Group II C (gas)

- Class II, Division 1, Group E, F, G (dust)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

Last Updated ( Thursday, 17 September 2015 14:36 )