ต้องการแสดงสถานะการชาร์ตของแบตเตอรี่ Print

ในระบบไฟฟ้าที่จำเป็นต้องมีการแสดงสถานะของแบตเตอรี่เพื่อประโยชน์กรณีเกิดไฟฟ้่าขัดข้องจะได้ทราบความพร้อมของแบตเตอรี่ M-System มีอุปกรณ์ที่สามารถแสดงสถานะการชาร์ตของแบตเตอรี่ เช่น Full load อยู่ที่ 12 Vdc ก็สามารถแสดงค่าโวลต์ของแบตเตอรี่ออกมาบน LED Panel ได้ตามรูป

 จากรูปใช้ Signal Transmitter เพื่อแปลงสัญญาณแรงดัน(สามารถเลือก Range ได้จากรุ่น Transmitter) เป็นเอาท์พุต 4-20 mA เพื่อต่อกับ Digital PAnel Meter หรือต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต้องการ

EAP032083[2]

  | ข้อมูล Transmitter  |  ข้อมูลอุปกรณ์ Digital Panel Meter