ซอร์ฟแวร์ Recorder ฟรีสำหรับ 53U Power Meter Print

imageซอร์ฟแวร์นี้ชื่อ PC Recorder Light (โมเดล MSR128LU) ที่สามารถบันทึกและพล็อตค่าสัญญาณของ Power Meter รุ่น 53U ได้สูงสุด 120 สัญญาณ โดยสามารถระบุเวลาที่จะเก็บข้อมูลไว้เพื่อประหยัดเนื้อที่ HArd disk  หรือจะกำหนดให้เก็บตลอดไปก็ได้ ในกรณีกำหนดเวลาที่เก็บข้อมูล เมื่อถึงกำหนดเวลาเช่น 998 วัน ข้อมูลเก่าในไฟล์แรกก็จะถูกลบ ซึ่งช่วงเวลาของการเก็บข้อมูลสามารถระบุได้ตั้งแต่ 1 ถึง 998 วัน ถ้ากำหนดเป็น 999 จะหมายถึงเก็บข้อมูลไว้ตลอดไป

 

PC Recorder Light สามารถติดต่อกับ Power Meter รุ่น 53U ที่ต่อพ่วงกันหลายๆตัวแบบ Modbus RTU โดยติดต่อได้สูงสุด 31 ตัว และมีความละเอียดของข้อมูลตัวอย่างที่เลือกได้คือ 0.5-sec., 1-sec., 2-sec., 5-sec., 10-sec.,หรือ 1-minute (Data Collection Rate)  นอกจากนั้นยังสามารถเลือกโหมดการเริ่มบันทึกข้อมูลได้คือ

 

 

- Normal คือ Start/Stop แบบManualเองที่หน้า Control Panel

- Event คือ Start/Stop ตามเหตุการณ์จาก Alarm Contact  โดยสามารถระบุจำนวนข้อมูลตัวอย่าง (สูงสุด 1200 สัญญาณ)

- Remote Trigger ตามสัญญาณจาก Remote Trigger (DI) Contact โดยสามารถระบุได้ว่าจะทำงานเมื่อ Contact ON หรือ OFF

- Auto Mode คือระบุวันเวลาโดยตรงได้ หรือกำหนดแบบเวลาประจำวัน เช่น ทุกวันให้มีการบันทึกข้อมูล ณ เวลาใด

 

 

ข้อมูลที่บันทึกไว้สามารถดูแบบกราฟได้ทั้งแบบ Real time และย้อนหลัง ในกรณีดูแบบย้อนหลัง เราสามารถระบุวันเวลาที่ต้องการได้ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้จะอยู่ในรูปแบบ CSV File ที่สะดวกต่อการนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อได้

 

image

รูปที่ 1 ตัวอย่างสัญญาณ Trend แบบ Vertical

 

image

รูปที่ 2 ตัวอย่างสัญญาณ Trend แบบ Horizontal

 

image

รูปที่ 3 ตัวอย่างข้อมูล CSV ที่เป็นแหล่งเก็บข้อมูลสัญญาณ

 ซอร์แวร์สามารถบันทึกและแสดง Alarm ย้อนหลังของ Power Meter ได้ถึง 2000 เร็คคอร์ด เมื่อถึง 2000 ก็จะลบเร็คคอร์ดเก่าที่สุดเพื่อให้สามารถเขียนข้อมูลใหม่ลงไปได้ สามารถค้นข้อมูลย้อนหลังด้วยเงื่อนไข Group และวันเวลา

  

รูปที่ 4 Alarm History

 

ดาวน์โหลด PC Recorder Light