Home M-System GENESIS64 SCADA เวอร์ชั่น 10.96 พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว
GENESIS64 SCADA เวอร์ชั่น 10.96 พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว PDF Print E-mail

ท่านสามารถดาวน์โหลดGENESIS64 SCADA เวอร์ชั่นล่าสุด 10.96 ได้แล้วที่นี่

มีอะไรใหม่ในGENESIS64 10.96 โดยละเอียดอ่านได้ที่นี่

 

สิ่งที่น่าสนใจ

PR Temp Transmitter 5331A  2-Wire, RTD, TC, Ohm, or mV input

Extremely high measurement accuracy

1.5 kVAC galvanic isolation, Programmable sensor error value

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ