Home M-System 53U Power Meter ที่ไม่ง้อแบตเตอรี่
53U Power Meter ที่ไม่ง้อแบตเตอรี่ PDF Print E-mail

หลายท่านอาจสงสัยว่าทำไม 53U Power Meter จึงไม่มีแบตเตอรี่ไว้ป้องกันข้อมูลสุญหายเมื่อไฟฟ้าดับ นั่นก็เพราะข้อมูลต่างๆของ53Uทั้งข้อมูลคอนฟิกูเรชั่นและข้อมูลที่วัดได้นั้นจะถูกเก็บไว้บนหน่วยความจำแบบ Non-volatile ขณะที่เกิดไฟฟ้าดับนั่นเอง ซึ่งเป็นหน่วยความจำที่ไม่ต้องต่อพลังงานภายนอกเพื่อรักษาข้อมูล ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการสุญเสียข้อมูล และไม่ต้องกังวลเรื่องเปลี่ยนแบตเตอรี่เหมือน Power Meter ทั่วไป

 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ