Home M-System DL8รับส่งสัญญาณFlow rateในพื้นที่เข้าถึงลำบากมายังCenterของโรงงานกระดาษ
DL8รับส่งสัญญาณFlow rateในพื้นที่เข้าถึงลำบากมายังCenterของโรงงานกระดาษ PDF Print E-mail

การวัดอัตราการไหลในโรงงานกระดาษทีมีการใช้น้ำมากมีความจำเป็นแต่บางครั้งการส่งสัญญาณFlow rateมายังส่วนกลางมีความลำบากในการเข้าถึง DL8สามารถรับสัญญาณFlow rateผ่านระบบเครือข่ายไร้สายมายังส่วนกลางจากกับRemote IO(เช่น R3)ได้โดยแสดงผลบนInstrument PanelหรือSCADA

ข่้อมูลเพิ่มเติมDL8

 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ