ต้องการควบคุมปั้ม/วาล์วหลายตัวตามระดับของเหลวอย่างง่าย Print

มีอุปกรณ์หรือวิธีใดควบคุมปั้มหลายตัวให้ทำงานตามระดับของของเหลวที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้บ้างโดยไม่ใช้PLC เช่นเมื่อระดับของเหลวลดลงมากให้ปั้มอื่นๆทำงานเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ปั้มทำงานตัวเดียว

 

ตอบ:

 

สามารถใช้อุปกรณ์Limit Alarmจัดการได้ซึ่งมีทั้งแบบDualและQuad Alarm Trip เช่นถ้ามีปั้ม2ตัวก็ใช้Dual Alarm ถ้ามี 2 – 4 ตัวก็ใช้ Quad Alarm Tripดังตัวอย่าง ซึ่งสัญญาณอินพุตมีหลากหลายแบบทั้งDC Current / Voltage input, Thermocouple, RTD, Potentiometer, Strain gayge, PT/CT input

ข้อมูลเสป็กและการใช้งาน

ขอราคา