Home M-System ต้องการควบคุมปั้ม/วาล์วหลายตัวตามระดับของเหลวอย่างง่าย
ต้องการควบคุมปั้ม/วาล์วหลายตัวตามระดับของเหลวอย่างง่าย PDF Print E-mail

มีอุปกรณ์หรือวิธีใดควบคุมปั้มหลายตัวให้ทำงานตามระดับของของเหลวที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้บ้างโดยไม่ใช้PLC เช่นเมื่อระดับของเหลวลดลงมากให้ปั้มอื่นๆทำงานเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ปั้มทำงานตัวเดียว

 

ตอบ:

 

สามารถใช้อุปกรณ์Limit Alarmจัดการได้ซึ่งมีทั้งแบบDualและQuad Alarm Trip เช่นถ้ามีปั้ม2ตัวก็ใช้Dual Alarm ถ้ามี 2 – 4 ตัวก็ใช้ Quad Alarm Tripดังตัวอย่าง ซึ่งสัญญาณอินพุตมีหลากหลายแบบทั้งDC Current / Voltage input, Thermocouple, RTD, Potentiometer, Strain gayge, PT/CT input

ข้อมูลเสป็กและการใช้งาน

ขอราคา

 

สิ่งที่น่าสนใจ

ใช้งานไฟล์ AutoCAD บน GENESIS32 SCADA


**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ