ป้องกันแผงวงจรSolar Panelด้วยSURGE PROTECTOR สำหรับ PHOTOVOLTAIC SYSTEM Print

วงจรSolarในSolar Farm, Solar Roofเสี่ยงที่จะได้รับความเสียหายจากSurgeได้ ดังนั้นควรป้องกันด้วยSurge ProtectorสำหรับPhotovoltaic Systemโดยเฉพาะ

 

Surge ProtectorสำหระบPhotovoltaic SystemจากM-Systemถูกออกแบบมาเพื่อการป้องกันSurgeสำหรับระบบSolarโดยเฉพาะ

 

สอบถาม ขอราคา 

  • Surge protection for photovoltaic array and power conditioner.
  • High discharge current capacity 20 kA
  • Degraded head element is automatically separated from the power lines by the incorporated thermal breaker, and the LED lamp (turns off) and the relay contact alerts the failure status.
  • Breakdown of the surge protector remotely detected with the alarm output
  • Photovoltaic system's resistance to earth is measurable without removing the SPD due to spark gap employed between line and earth.

image

รุ่น MATPH

SURGE PROTECTOR FOR PHOTOVOLTAIC SYSTEM
(750V DC,1000V DC USE)

MATPH

Spec(PDF)Spec(TXT)Instr(PDF)

รุ่น MATP

SURGE PROTECTOR FOR PHOTOVOLTAIC SYSTEM

MATP

Spec(PDF)Spec(TXT)Instr(PDF)CAD(DXF)

สอบถาม ขอราคา