ตรวจสอบสถานะวาล์วและแดมเปอร์Real-time Print

ตรวจสอบสถานะวาล์วและแดมเปอร์แบบReal-timeด้วยModbus Communicationต่อกับSCADA ด้วยValve Positioner for Modbus, model MEXM

model: MEXM

model: MEXM

VALVE POSITIONER
(for Modbus; built-in SSR)

  • Specification Sheet PDF

The MEX series I/I positioners are widely used to control valves or dampers where a capacitor motor and potentiometer are employed. It is more commonly utilized that customers use open network compatible products as wire saving devices for centralized monitoring.

M-System has developed a new model, the MEXM, which has a Modbus communication port. This will allow you to read the valve opening and position via its Modbus wiring. Below is a typical application example for an open network solution in heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) systems.

Valve Positioner for Modbus, model MEXM