ควบคุมระบบปรับอากาศเดิมที่ใช้ Thermostat ด้วยสัญญาณ 4-20 mA/RTD อย่างไร? Print

ระบบเดิมที่ใช้ Thermo sensor รุ่นเก่าแต่ต้องการเปลี่ยนมาควบคุมด้วยสัญญาณ 4-20ma โดยไม่เปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมเดิมจะทำได้ไห อย่างไร?

จากรูปจะเห็นว่าเราสามารถสั่งงานระบบควบคุมเดิมด้วยสัญญาณ 4-20 ma ได้ นอกจากนี้เรายังสามารถแทนที่ Thermostat ในรูปด้วย Thermo sensor แบบอื่น ๆ ที่มีเอาท์พุตออกมาเป็น 4-20 mA ก็ได้ หรือจะใช้รุ่นที่รับ Input แบบ RTD ก็ได้ โดยเอาท์พุตที่ออกจาก Converter สามารถเลือกย่านได้เช่น 100Ω, 135Ω, 200Ω, 500Ω, 1kΩ, 2kΩ, 5kΩ, 10kΩ, 20kΩ, 50kΩ, และ100kΩ

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ Spec Sheet

  • Specification Sheet PDF